دوربین مدار بسته

RS-170SH4
RS-170SH4
پردازنده: Sony Super HAD
کيفيت تصوير: 650TVL
لنز: 2.8 الی 12 میلیمتری
مادون قرمز: 20 متر
RS-145SH3N
RS-145SH3N
پردازنده: Sony Super HAD
کيفيت تصوير: 800TVL
لنز: 3.6 میلیمتری
مادون قرمز: 20 متر
RS-170SH3N
RS-170SH3N
پردازنده: Sony Super HAD
کيفيت تصوير: 800TVL
لنز: 2.8 الی 12 میلیمتری
مادون قرمز: 20 متر
RS-130SH3N
RS-130SH3N
پردازنده: Sony Super HAD CCD
کيفيت تصوير: 960H
لنز: 3.6 میلیمتری
ديد در شب: بله - بدلیل لوکس پایین
منو: داراي کليد منو تنظيمات دوربين
مادون قرمز: 15 الي 20 متری - هوشمند
ساير امکانات: داراي AE,AGC, AWB, auto IRIS, AF - قابليت BLC‌- داراي HLR - قابليت HDNR‌- ضد آب و ضد ضربه -امكان اتصال RS485
RS-145SH3
RS-145SH3
پردازنده: SONY Super HAD CCD
کيفيت تصوير: کیفیت تصویر 700TVL
لنز: لنز متغییر 2.8 الی 12 میلیمتری
ديد در شب: بله-از نوع IR Cut Filter
منو: داراي کليد منو تنظيمات دوربين
مادون قرمز: برد مادون قرمز 30 الی 40 متری
ساير امکانات: داراي AGC-2D DNR-BLC-MD ، دارای Alarm-DSS-ضد آب و ضربه
RS-350SH5
RS-350SH5
پردازنده: Sony Exmor CMOS
کيفيت تصوير: 1200TVL
لنز: 2.8 الی 12 میلیمتری
ديد در شب: بله - بدلیل لوکس پایین
مادون قرمز: 25 متری
ساير امکانات: ضد آب و ضد ضربه
RS-310SH5
RS-310SH5
پردازنده: Sony Exmor CMOS
کيفيت تصوير: 1200TVL
لنز: 3.6 میلیمتری
ديد در شب: بله - بدلیل لوکس پایین
مادون قرمز: 25 متری
ساير امکانات: ضد آب
RS-170SH3
RS-170SH3
پردازنده: SONY Super HAD CCD
کيفيت تصوير: 700TVL
لنز: لنز ثابت 3.6 میلیمتری
ديد در شب: بله-از نوع IR Cut Filter
منو: داراي کليد منو تنظيمات دوربين
مادون قرمز: 20 متری
ساير امکانات: داراي Auto Iris - داراي 3D DNR-WBC-AGC-SBLC - داراي منو تنظيم دوربين- داراي معکوس کننده تصوير - داراي تشخيص دهنده حرکت - داراي حذف کننده نويز تصوير( Low-Middle-High,Off) - ضد آب
RS-115SH
RS-115SH
پردازنده: Sony CCD
کيفيت تصوير: 600TVL
لنز: ثابت 3.6 میلیمتری
مادون قرمز: 15~20 متری
ساير امکانات: داراي AGC, BLC, AWB
RS-150SH3
RS-150SH3
پردازنده: SONY Super HAD CCD
کيفيت تصوير: کیفیت تصویر 700TVL
لنز: لنز متغییر 2.8 الی 12 میلیمتری
ديد در شب: بله-از نوع IR Cut Filter
منو: داراي کليد منو تنظيمات دوربين
مادون قرمز: برد مادون قرمز 30 متری
ساير امکانات: داراي AGC-2D DNR-BLC-MD ، دارای Alarm-DSS-ضد آب و ضربه
RS-130SH3
RS-130SH3
پردازنده: SONY Super HAD CCD
کيفيت تصوير: 700TVL
لنز: لنز ثابت 3.6 میلیمتری
ديد در شب: بله-از نوع IR Cut Filter
منو: داراي کليد منو تنظيمات دوربين
مادون قرمز: 20 متری
ساير امکانات: داراي Auto Iris - داراي 3D DNR-WBC-AGC-SBLC - داراي منو تنظيم دوربين- داراي معکوس کننده تصوير - داراي تشخيص دهنده حرکت - داراي حذف کننده نويز تصوير( Low-Middle-High,Off) - ضد آب
شماره صفحات
    1