دوربین مدار بسته

RS-SDI16512MS
RS-SDI16512MS
پردازنده: Sony Exview HAD CCD
کيفيت تصوير: 650TVL
لنز: 12X اپتیكال - 16X دیجیتال
RS-SDI17036XI
RS-SDI17036XI
پردازنده: Sony Exview HAD CCD
کيفيت تصوير: 750TVL
لنز: 36X اپتیكال - 16X دیجیتال
مادون قرمز: 100 متر
RS-SFI17012RI
RS-SFI17012RI
پردازنده: Sony Exview HAD CCD
کيفيت تصوير: 650TVL
لنز: 12X اپتیكال - 16X دیجیتال
مادون قرمز: 50 متر
RS-SDI16512MD
RS-SDI16512MD
پردازنده: Sony Exview HAD CCD
کيفيت تصوير: 650TVL
لنز: 12X اپتیكال - 16X دیجیتال
شماره صفحات
    1