دوربین مدار بسته

HV-660NCV
HV-660NCV
ساير امکانات:
پردازنده : Sony Exview
کیفیت تصویر : 600TVL
لنز : 4 الی 9 میلیمتر
دید در شب: بله
D-WDR: بله
امکانات: HLC,BLC
HV-660N
HV-660N
ساير امکانات:
پردازنده : Sony Exview
کیفیت تصویر : 600TVL
لنز : 3.6 میلیمتر
دید در شب: بله
D-WDR: بله
امکانات: HLC,BLC
HV-660CVWDR
HV-660CVWDR
ساير امکانات:
پردازنده : Sony Exview
کیفیت تصویر : 600TVL
لوکس : 0.001
لنز : 4 الی 9 میلیمتر
دید در شب: بله
منو: بله
D-WDR: بله
امکانات: HLC,DNR,BLC
HV-6500
HV-6500
ساير امکانات:
پردازنده : Sony Effio-E
کیفیت تصویر : 520TVL
لوکس : 0.03
لنز : 3.6 میلیمتر
دید در شب: بله
HV-6800
HV-6800
ساير امکانات:
پردازنده : Sony Effio-E
کیفیت تصویر : 650TVL
لوکس : 0.01
لنز : 4 الی 9 میلیمتر
دید در شب: بله
منو: بله
D-WDR: بله
امکانات: HLC,2DNR,BLC
HV-6051SH
HV-6051SH
ساير امکانات:
پردازنده : Sony HQ1
کیفیت تصویر : 520TVL
لنز : 3.6 میلیمتر
HV-6030F
HV-6030F
ساير امکانات:
پردازنده : Sony Super HAD
کیفیت تصویر : 420TVL
لنز : 3.5 الی 8 میلیمتر امکانات: بدنه پلاستیک
HV-6520
HV-6520
ساير امکانات:
پردازنده : Sony Effio
کیفیت تصویر : 520TVL
لوکس : 0.03
لنز : 3.6میلیمتری
برد مادون قرمز: 20 متری
منو: بله
امکانات: سه جهته
HV-6300F35
HV-6300F35
ساير امکانات:
پردازنده : Sony Exview
کیفیت تصویر : 420TVL
لنز : 2.8 الی 12 میلیمتر
HV-6302
HV-6302
ساير امکانات:
پردازنده : Sharp CCD
کیفیت تصویر : 420TVL
لنز : 3.6 میلیمتر
امکانات: بدنه پلاستیک
HV-6820
HV-6820
ساير امکانات:
پردازنده : Sony Effio
کیفیت تصویر : 650TVL
لوکس : 0.0
لنز : 3.6میلیمتری
برد مادون قرمز: 15 متری
منو: بله
D-WDR: بله
امکانات: HLC,DNR,BLC, ضد آب
HV-6320FA35
HV-6320FA35
ساير امکانات:
پردازنده : Sony Effio
کیفیت تصویر : 420TVL
لوکس : 0.03
لنز : 3.5 الی 8 میلیمتری
برد مادون قرمز: 20 متری
منو: بله
امکانات: سه جهته
شماره صفحات