دوربین مدار بسته

DS-7604HI-S
DS-7604HI-S
ساير امکانات:
پردازنده: DSP به صورت سخت افزاری
ورودی تصویر / صدا
ورودی تصویر: 4 کانال BNC
ورودی صدا: 1 کانال BNC
نوع ذخیره سازی تصویر : H.264
نوع ذخیره سازی صدا : OggVorbis 16Kbps
ورودی های IP Video : بله 2-ch 4CIF real time or 1-ch 720P / UXGA / 1080P real time ; 3-ch 4CIF real time or 1-ch 720P / UXGA / 1080P real time ; 4-ch 4CIF real time/2-ch 720P / UXGA / 1080P real time 1-ch 2560×1920 not real time
خروجی تصویر / صدا
کیفیت ضبط : 4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
فریم: 4CIF/DCIF/2CIF: 4fps, CIF: 25(PAL) / 30(NTSC) fps
Dual-Stream: بله
Bit Rate تصویر: بله -32Kbps ~ 2Mbps, or user-defined - Max. 8Mps
خروجی صدا: 1 کانال RCA
ارتباطات شبکه
رابط شبکه: بله - 1 عدد - RJ45 10M/100M
RS-232 : بله - 1 عدد - RJ45 RS-232 Port
ارتباط SATA : بله - قابلیت اتصال 1
عدد هارد SATA تا ظرفیت 2GB
پورت PTZ : بله
ورودی آلارم : بله- 4 کانال
رله خروجی : بله - 2 کانال
کیفیت تصاویر
خروجی ویدیو : PAL:704×576 NTSC:704×480
خروجی VGA : یک کانال - resolution: 1024×768/60Hz
بازپخش تصاویر : 2560×1920 / UXGA / 1080P / 720P / 4CIF / VGA / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF
پشتیبانی از انواع نرخ بیت و فریم داده ها
DS-9004HFI-SH
DS-9004HFI-SH
ساير امکانات:
ورودی تصویر آنالوگ: 4 کانال BNC
ورودی تصویر شبکه: 4 کانال CIF و یا 2 کانال 720P و یا 1 کانال UXGA/1080P Real Time
ورودی صدا: 4 کانال BNC
نوع ذخیره سازی تصویر : H.264
نوع ذخیره سازی صدا : OggVorbis 16Kbps
ورودی های IP Video : بله - 4ch 4CIF or 2-ch 720P or 1-ch UXGA/1080P real time
خروجی تصویر / صدا
کیفیت ضبط : 4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
فریم: 4CIF/DCIF/2CIF: 4fps, CIF: 25(PAL) / 30(NTSC) fps
Dual-Stream: بله
Bit Rate تصویر: بله -32Kbps ~ 2Mbps, or user-defined - Max. 8Mps
خروجی صدا: 2 کانال RCA
ارتباطات شبکه
رابط شبکه: بله - 1 عدد - RJ45 10M/100M
RS-232 : بله - 1 عدد - RJ45 RS-232 Port
ارتباط SATA : بله - قابلیت اتصال 8
عدد هارد SATA تا ظرفیت 2GB
پورت USb : بله - 3 عدد
پورت PTZ : بله
ورودی آلارم : بله- 16 کانال
رله خروجی : بله - 4 کانال
کیفیت تصاویر
خروجی ویدیو : PAL:704×576 NTSC:704×480
خروجی VGA : یک کانال - resolution: 1024×768/60Hz, 1024×768/70Hz, 1280×1024/60Hz
خروجی HDMI : یک کانال - resolution: 1920×1080/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1024×768/60Hz
بازپخش تصاویر : 2560×1920 / UXGA / 1080P / 720P / 4CIF / VGA / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF
پشتیبانی از انواع نرخ بیت و فریم داده ها
DS-9008HFI-SH
DS-9008HFI-SH
ساير امکانات:
ورودی تصویر آنالوگ: 8 کانال BNC
ورودی تصویر شبکه: 8 کانال CIF و یا 4 کانال 720P و یا 2 کانال UXGA/1080P Real Time
ورودی صدا: 8 کانال BNC
نوع ذخیره سازی تصویر : H.264
نوع ذخیره سازی صدا : OggVorbis 16Kbps
ورودی های IP Video : بله - 4ch 4CIF or 2-ch 720P or 1-ch UXGA/1080P real time
خروجی تصویر / صدا
کیفیت ضبط : 4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
فریم: 4CIF/DCIF/2CIF: 4fps, CIF: 25(PAL) / 30(NTSC) fps
Dual-Stream: بله
Bit Rate تصویر: بله -32Kbps ~ 2Mbps, or user-defined - Max. 8Mps
خروجی صدا: 2 کانال RCA
ارتباطات شبکه
رابط شبکه: بله - 1 عدد - RJ45 10M/100M
RS-232 : بله - 1 عدد - RJ45 RS-232 Port
ارتباط SATA : بله - قابلیت اتصال 8
عدد هارد SATA تا ظرفیت 2GB
پورت USb : بله - 3 عدد
پورت PTZ : بله
ورودی آلارم : بله- 16 کانال
رله خروجی : بله - 4 کانال
کیفیت تصاویر
خروجی ویدیو : PAL:704×576 NTSC:704×480
خروجی VGA : یک کانال - resolution: 1024×768/60Hz, 1024×768/70Hz, 1280×1024/60Hz
خروجی HDMI : یک کانال - resolution: 1920×1080/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1024×768/60Hz
بازپخش تصاویر : 2560×1920 / UXGA / 1080P / 720P / 4CIF / VGA / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF
پشتیبانی از انواع نرخ بیت و فریم داده ها
DS-9016HFI-SH
DS-9016HFI-SH
ساير امکانات:
ورودی تصویر آنالوگ: 16 کانال BNC
ورودی تصویر شبکه: 16 کانال CIF و یا 8 کانال 720P و یا 8 کانال UXGA/1080P Real Time
ترکیب ورودی های تصویر: 24 کانال ( آنالوگ+شبکه)
ورودی صدا: 4 کانال BNC
نوع ذخیره سازی تصویر : H.264
نوع ذخیره سازی صدا : OggVorbis 16Kbps
خروجی تصویر / صدا
کیفیت ضبط : 4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
فریم: 4CIF/DCIF/2CIF: 4fps, CIF: 25(PAL) / 30(NTSC) fps
Dual-Stream: بله
Bit Rate تصویر: بله -32Kbps ~ 2Mbps, or user-defined - Max. 8Mps
خروجی صدا: 2 کانال RCA
ارتباطات شبکه
رابط شبکه: بله - 1 عدد - RJ45 10M/100M
RS-232 : بله - 1 عدد - RJ45 RS-232 Port
ارتباط SATA : بله - قابلیت اتصال 8
عدد هارد SATA تا ظرفیت 2GB
پورت USb : بله - 3 عدد
پورت PTZ : بله
ورودی آلارم : بله- 16 کانال
رله خروجی : بله - 4 کانال
خروجی و کیفیت تصاویر
خروجی ویدیو : PAL:704×576 NTSC:704×480
خروجی VGA : یک کانال - resolution: 1024×768/60Hz, 1024×768/70Hz, 1280×1024/60Hz
خروجی HDMI : یک کانال - resolution: 1920×1080/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1024×768/60Hz
بازپخش تصاویر : 2560×1920 / UXGA / 1080P / 720P / 4CIF / VGA / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF
پشتیبانی از انواع نرخ بیت و فریم داده ها
DS-7604NI-S
DS-7604NI-S
ساير امکانات:
ورودی تصویر: 4 کانال BNC
ورودی صدا: 1 کانال BNC
نوع ذخیره سازی تصویر : H.264
نوع ذخیره سازی صدا : OggVorbis 16Kbps
ورودی های IP Video : بله- 4ch 4CIF real time or 2-ch 720P / UXGA / 1080P real time or 1-ch 2560×1920 not real time
خروجی تصویر / صدا
کیفیت ضبط : 4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
فریم: 4CIF/DCIF/2CIF: 4fps, CIF: 25(PAL) / 30(NTSC) fps
Dual-Stream: بله
Bit Rate تصویر: بله -32Kbps ~ 2Mbps, or user-defined - Max. 8Mps
خروجی صدا: 1 کانال RCA
ارتباطات شبکه
رابط شبکه: بله - 1 عدد - RJ45 10M/100M
RS-232 : بله - 1 عدد - RJ45 RS-232 Port
ارتباط SATA : بله - قابلیت اتصال 1
عدد هارد SATA تا ظرفیت 2GB
پورت PTZ : بله
ورودی آلارم : بله- 4 کانال
رله خروجی : بله - 1 کانال
کیفیت تصاویر
خروجی ویدیو : PAL:704×576 NTSC:704×480
خروجی VGA : یک کانال - resolution: 1024×768/60Hz
بازپخش تصاویر : 2560×1920 / UXGA / 1080P / 720P / 4CIF / VGA / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF
پشتیبانی از انواع نرخ بیت و فریم داده ها
DS-9508NI-S
DS-9508NI-S
ساير امکانات:
نوع ذخیره سازی تصویر : H.264
نوع ذخیره سازی صدا : OggVorbis 16Kbps
ورودی های IP Video : بله -8ch 4CIF/4-ch 720P/2-ch UXGA Real Time, or 4-chUXGA/2-ch 5.0 Megapixels not Real Time
خروجی تصویر / صدا
کیفیت ضبط : 4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
فریم: 4CIF/DCIF/2CIF: 4fps, CIF: 25(PAL) / 30(NTSC) fps
Dual-Stream: بله
Bit Rate تصویر: بله -32Kbps ~ 2Mbps, or user-defined - Max. 8Mps
خروجی صدا: 1 کانال RCA
ارتباطات شبکه
رابط شبکه: بله - 1 عدد - RJ45 10M/100M
RS-232 : بله - 1 عدد - RJ45 RS-232 Port
ارتباط SATA : بله - قابلیت اتصال 8
عدد هارد SATA تا ظرفیت 2GB
پورت PTZ : بله
پورت USB : بله
ورودی آلارم : بله- 16 کانال
رله خروجی : بله - 4 کانال
DS-9516NI-S
DS-9516NI-S
ساير امکانات:
نوع ذخیره سازی تصویر : H.264
نوع ذخیره سازی صدا : OggVorbis 16Kbps
ورودی های IP Video : بله -16ch 4CIF/8-ch 720P/4-ch UXGA Real Time, or 8-chUXGA/2-ch 5.0 Megapixels not Real Time
خروجی تصویر / صدا
کیفیت ضبط : 4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
فریم: 4CIF/DCIF/2CIF: 4fps, CIF: 25(PAL) / 30(NTSC) fps
Dual-Stream: بله
Bit Rate تصویر: بله -32Kbps ~ 2Mbps, or user-defined - Max. 8Mps
خروجی صدا: 1 کانال RCA
ارتباطات شبکه
رابط شبکه: بله - 1 عدد - RJ45 10M/100M
RS-232 : بله - 1 عدد - RJ45 RS-232 Port
ارتباط SATA : بله - قابلیت اتصال 8
عدد هارد SATA تا ظرفیت 2GB
پورت PTZ : بله
پورت USB : بله
ورودی آلارم : بله- 16 کانال
رله خروجی : بله - 4 کانال
DS-6101HFI-IP-SD
DS-6101HFI-IP-SD
ساير امکانات:
پردازنده: DSP به صورت سخت افزاری
ورودی تصویر / صدا
ورودی تصویر: 1 کانال BNC
ورودی صدا: 1 کانال BNC
نوع ذخیره سازی تصویر : H.264
نوع ذخیره سازی صدا : OggVorbis 16Kbps
خروجی تصویر / صدا
کیفیت ضبط : 4CIF/2CIF/CIF
فریم: 4CIF: 25(P)/30(N) fps
Dual-Stream: بله
Bit Rate : بله
خروجی صدا: 1 کانال RCA
ارتباطات شبکه
رابط شبکه: بله - 1 عدد - RJ45 10M/100M
RS-232 : بله - 1 عدد - RJ45 RS-232 Port
پورت PTZ : بله
ورودی آلارم : بله
رله خروجی : بله
پشتیبانی از انواع نرخ بیت و فریم داده ها - لینوکس OS- قابلیت اتصال SD CARD جهت ذخیره سازی تصاویر
DS-6101HCI-SATA
DS-6101HCI-SATA
ساير امکانات:
پردازنده: DSP به صورت سخت افزاری
ورودی تصویر / صدا
ورودی تصویر: 1 کانال BNC
ورودی صدا: 1 کانال BNC
نوع ذخیره سازی تصویر : H.264
نوع ذخیره سازی صدا : OggVorbis 16Kbps
خروجی تصویر / صدا
کیفیت ضبط : 4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
فریم: 4CIF/DCIF/2CIF: 4fps, CIF: 25(PAL) / 30(NTSC) fps
Dual-Stream: بله
Bit Rate تصویر: بله -32Kbps ~ 2Mbps, or user-defined - Max. 8Mps
خروجی صدا: 1 کانال RCA
ارتباطات شبکه
رابط شبکه: بله - 1 عدد - RJ45 10M/100M
RS-232 : بله - 1 عدد - RJ45 RS-232 Port
ارتباط SATA : بله - قابلیت اتصال 1
عدد هارد SATA تا ظرفیت 2GB
پورت PTZ : بله
ورودی آلارم : بله- 4 کانال
رله خروجی : بله - 2 کانال
پشتیبانی از انواع نرخ بیت و فریم داده ها - لینوکس OS- قابلیت کنترل دسترسی کاربران - قابلیت تشخیص حرکت
DS-6104HCI-SD
DS-6104HCI-SD
ساير امکانات:
پردازنده: DSP به صورت سخت افزاری
ورودی تصویر / صدا
ورودی تصویر: 4 کانال BNC
ورودی صدا: 4 کانال BNC
نوع ذخیره سازی تصویر : H.264
نوع ذخیره سازی صدا : OggVorbis 16Kbps
خروجی تصویر / صدا
کیفیت ضبط : 4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
فریم: 4CIF/DCIF/2CIF: 4fps, CIF: 25(PAL) / 30(NTSC) fps
Dual-Stream: بله
Bit Rate تصویر: بله -32Kbps ~ 2Mbps, or user-defined - Max. 8Mps
خروجی صدا: 1 کانال RCA
ارتباطات شبکه
رابط شبکه: بله - 1 عدد - RJ45 10M/100M
RS-232 : بله - 1 عدد - RJ45 RS-232 Port
ارتباط SD : بله - قابلیت اتصال SD Card
پورت PTZ : بله
ورودی آلارم : بله- 4 کانال
رله خروجی : بله - 2 کانال
پشتیبانی از انواع نرخ بیت و فریم داده ها - لینوکس OS- قابلیت کنترل دسترسی کاربران - قابلیت تشخیص حرکت
DS-6104HCI-SATA
DS-6104HCI-SATA
ساير امکانات:
پردازنده: DSP به صورت سخت افزاری
ورودی تصویر: 4 کانال BNC
ورودی صدا: 4 کانال BNC
نوع ذخیره سازی تصویر : H.264
نوع ذخیره سازی صدا : OggVorbis 16Kbps
کیفیت ضبط : 4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
فریم: 4CIF/DCIF/2CIF: 4fps, CIF: 25(PAL) / 30(NTSC) fps
Dual-Stream: بله
Bit Rate تصویر: بله -32Kbps ~ 2Mbps, or user-defined - Max. 8Mps
خروجی صدا: 1 کانال RCA
رابط شبکه: بله - 1 عدد - RJ45 10M/100M
RS-232 : بله - 1 عدد - RJ45 RS-232 Port
ارتباط SATA : بله - قابلیت اتصال 1
عدد هارد SATA تا ظرفیت 2GB
پورت PTZ : بله
ورودی آلارم : بله- 4 کانال
رله خروجی : بله - 2 کانال
پشتیبانی از انواع نرخ بیت و فریم داده ها - لینوکس OS- قابلیت کنترل دسترسی کاربران - قابلیت تشخیص حرکت
(DS-2CD726F-PT (Indoor
(DS-2CD726F-PT (Indoor
ساير امکانات: H.264 1/4"CMOS – D1 Real - 480 TV Line – IR Pan/Tilt-SD Card - Lens 3.6 mm
شماره صفحات