دوربین مدار بسته

ZV-862
ZV-862
ساير امکانات:
پردازنده Sony CCD - کیفیت تصویر 400TVL - دید در شب -لوکس 0.5 - لنز 3.7 میلیمتری ثابت
ZV-190
ZV-190
ساير امکانات:
پردازنده Sony CCD- کیفیت تصویر 420TVL - دید در شب -لوکس 0.1 - لنز Fish Eye
ZV-C500
ZV-C500
ساير امکانات:
پردازنده Sony CCD - کیفیت تصویر 440TVL - دید در شب -لوکس 0.1 - لنز 3.7 میلیمتری ثابت
ZV-2115
ZV-2115
ساير امکانات:
پردازنده Sony CCD - کیفیت تصویر 380TVL - دید در شب -لوکس 0.1 - لنز 4 میلیمتری ثابت
ZV-3115
ZV-3115
ساير امکانات:
پردازنده Sony CCD- کیفیت تصویر 420TVL - دید در شب -لوکس 0.5 - لنز 6 میلیمتری ثابت
ZV-2005 B&W
ZV-2005 B&W
ساير امکانات:
پردازنده Sony CCD - کیفیت تصویر 420TVL - لوکس 0.05 - لنز 2.8 میلیمتری ثابت
شماره صفحات
    1