دوربین مدار بسته

ZV-506Z
ZV-506Z
ساير امکانات:
پردازنده Sony Super HAD CCD - کیفیت تصویر 480TVL - لنز 6 الی 50 میلیمتری - لوکس 0.1- برد مادون 120 متری
ZV-690
ZV-690
ساير امکانات:
پردازنده Sony Super HAD CCD - کیفیت تصویر 480TVL - لنز 6 الی 50 میلیمتری - لوکس 0.1- برد مادون 70 متری
ZV-680
ZV-680
ساير امکانات:
پردازنده Sony Super HAD CCD - کیفیت تصویر 480TVL - لنز 4 الی 9 میلیمتری - لوکس 0.1- برد مادون 50 متری
ZV-670
ZV-670
ساير امکانات:
پردازنده Sony Super HAD CCD - کیفیت تصویر 480TVL - لنز 12 میلیمتری - لوکس 0.1- برد مادون 60 متری
ZV-669
ZV-669
ساير امکانات:
پردازنده Sony Super HAD CCD - کیفیت تصویر 480TVL - لنز 6 میلیمتری - لوکس 0.1- برد مادون 30 متریر
ZV-668
ZV-668
ساير امکانات:
پردازنده Sony Super HAD CCD - کیفیت تصویر 420TVL - لنز 4 میلیمتری - لوکس 0.1- برد مادون 20 متری
ZV-667
ZV-667
ساير امکانات:
پردازنده Sony Super HAD CCD - کیفیت تصویر 420TVL - لنز 3.6 میلیمتری - لوکس 0.1
شماره صفحات
    1