دوربین مدار بسته

ZV-590 W&D
ZV-590 W&D
ساير امکانات:
پردازنده Sony Super HAD CCD - کیفیت تصویر 540TVL -دید در شب -لوکس 0.1- دارای WDR
ZV-580
ZV-580
ساير امکانات:
پردازنده Sony Super HAD CCD - کیفیت تصویر 540TVL - دید در شب -لوکس 0.1
ZV-579
ZV-579
ساير امکانات:
پردازنده Sony Image Sensor CCD - کیفیت تصویر 550TVL -لوکس 0.1
ZV-565
ZV-565
ساير امکانات:
پردازنده Sony Image Sensor CCD - کیفیت تصویر 500TVL -لوکس 0.1
ZV-675
ZV-675
ساير امکانات:
پردازنده Sony Image Sensor CCD - کیفیت تصویر 480TVL -لوکس 0.1
ZV-671
ZV-671
ساير امکانات:
پردازنده Sony Image Sensor CCD - کیفیت تصویر 480TVL -لوکس 0.1
zv-364
zv-364
ساير امکانات:
پردازنده Sony Image Sensor CCD - کیفیت تصویر 440TVL -لوکس 0.1
ZV-264
ZV-264
ساير امکانات:
پردازنده Sony Super HAD CCD - کیفیت تصویر 330TVL - دید در شب -لوکس 0.2
شماره صفحات
    1