دوربین مدار بسته

ZV-620
ZV-620
ساير امکانات:
پردازنده Sony CCD - کیفیت تصویر 420TVL - لنز 3.7 میلیمتری-Vandal - لوکس 0.1
ZV-610
ZV-610
ساير امکانات:
پردازنده Sony CCD - کیفیت تصویر 420TVL - لنز 3.7 میلیمتری - لوکس 0.1
ZV-636
ZV-636
ساير امکانات:
پردازنده Sony CCD - کیفیت تصویر 420TVL - لنز 3.7 میلیمتری - لوکس 0.1
ZV-600 W&D
ZV-600 W&D
ساير امکانات:
پردازنده Sony High ResSuper CCD -کیفیت تصویر 650TVL - لنز 2.8 الی 12 میلیمتری -WDR- لوکس 0.2
ZV-2449V
ZV-2449V
ساير امکانات:
پردازنده Sony Ultra CCD -کیفیت تصویر 550TVL - لنز 4 الی 9 میلیمتری -Vandal- لوکس 0.03
ZV-2449V
ZV-2449V
ساير امکانات:
پردازنده Sony Ultra CCD -کیفیت تصویر 550TVL - لنز 4 الی 9 میلیمتری -Vandal- لوکس 0.03
ZV-2449
ZV-2449
ساير امکانات:
پردازنده Sony Super HAD CCD - کیفیت تصویر 480TVL - لنز 4 الی 9 میلیمتری - لوکس 0.3
ZV-230
ZV-230
ساير امکانات:
پردازنده Sony Super HAD CCD - کیفیت تصویر 500TVL - لنز 3.6 میلیمتری - لوکس 0.1
ZV-2615
ZV-2615
ساير امکانات:
پردازنده Sony Super HAD CCD - کیفیت تصویر 500TVL - لنز 3.6 میلیمتری - لوکس 0.1
ZV-694
ZV-694
ساير امکانات:
پردازنده Sony Super HAD CCD - کیفیت تصویر 480TVL - لنز 3.6 میلیمتری - لوکس 0.1
ZV-633
ZV-633
ساير امکانات:
پردازنده Sony CCD - کیفیت تصویر 420TVL - لنز 3.7 میلیمتری - لوکس 0.3
شماره صفحات
    1