دوربین مدار بسته

ZV-416WR
ZV-416WR
ساير امکانات:
H.264 - 16ch CIF Real Time - 4ch Audio - VGA - Mouse - LAN
ZV-408WR
ZV-408WR
ساير امکانات:
H.264 - 8ch CIF Real Time - 4ch Audio - VGA - Mouse - LAN
ZV-2016H
ZV-2016H
ساير امکانات:
H.264 - 16ch CIF Real Time - 16ch Audio - VGA - Mouse - LAN
ZV-808H
ZV-808H
ساير امکانات:
H.264 - 8ch CIF Real Time - 4ch Audio - VGA - Mouse - LAN
ZV-2008WR
ZV-2008WR
ساير امکانات:
H.264 - 8ch CIF Real Time - 8ch Audio - VGA - Mouse - LAN
ZV-2008
ZV-2008
ساير امکانات:
H.264 - 8ch CIF Real Time - 8ch Audio - VGA - Mouse - LAN
ZV-814H
ZV-814H
ساير امکانات:
H.264 - 4ch CIF Real Time - 4ch Audio - VGA - Mouse - LAN
ZV-414
ZV-414
ساير امکانات:
H.264 - 4ch CIF Real Time - 4ch Audio - VGA - Mouse - LAN
ZV-2004
ZV-2004
ساير امکانات:
H.264 - 4ch CIF Real Time - 4ch Audio - VGA - Mouse - LAN
ZV-862
ZV-862
ساير امکانات:
پردازنده Sony CCD - کیفیت تصویر 400TVL - دید در شب -لوکس 0.5 - لنز 3.7 میلیمتری ثابت
ZV-190
ZV-190
ساير امکانات:
پردازنده Sony CCD- کیفیت تصویر 420TVL - دید در شب -لوکس 0.1 - لنز Fish Eye
ZV-C500
ZV-C500
ساير امکانات:
پردازنده Sony CCD - کیفیت تصویر 440TVL - دید در شب -لوکس 0.1 - لنز 3.7 میلیمتری ثابت
شماره صفحات