دوربین مدار بسته

VX-L100
VX-L100
ساير امکانات:
پردازنده : Sony Super HAD II 960H CCD
ابعاد سنسوری : 1/3 اینچ
کیفیت تصویر : 700TVL
لنز : لنز متغییر 5 الی 50 میلیمتری
ديد در شب : بله
DWDR: بله- قابلیت تنظیم نور در محیطهای بسیار پر نور
مادون قرمز: 100 متری
منو: داراي کليد منو تنظيمات دوربين
ساير امکانات : داراي 2D-DNR,AGC,AWB, BLC,HLC - ضد آب و ضد ضربه
VX-G50
VX-G50
ساير امکانات:
پردازنده : Sony Super HAD II 960H CCD
ابعاد سنسوری : 1/3 اینچ
کیفیت تصویر : 700TVL
لنز : 2.8 الي 12 میلیمتری
ديد در شب : بله
DWDR: بله
مادون قرمز: 50 متری
منو: داراي کليد منو تنظيمات دوربين
ساير امکانات : داراي 2D-DNR,AGC,AWB, BLC,HLC - ضد آب و ضد ضربه
VX-G51
VX-G51
ساير امکانات:
پردازنده : Sony Super HAD
کیفیت : 700TVL
لنز : 2.8 الی 12 ميليمتر
DWDR: بله
منو: بله
مادون قرمز: 60 متری
VX-G30
VX-G30
ساير امکانات:
پردازنده : Sony Super HAD II 960H CCD
ابعاد سنسوری : 1/3 اینچ
کیفیت تصویر : 700TVL
لنز : 2.8 الي 12 میلیمتری
ديد در شب : بله
DWDR: بله
مادون قرمز: 30 متری
منو: داراي کليد منو تنظيمات دوربين
ساير امکانات : داراي 2D-DNR,AGC,AWB, BLC,HLC - ضد آب و ضد ضربه
VX-G31
VX-G31
ساير امکانات:
پردازنده : Sony Super HAD
کیفیت : 700TVL
لنز : 2.8 الی 12 ميليمتر
DWDR: بله
منو: بله
مادون قرمز: 40 متری
VX-F80
VX-F80
ساير امکانات:
پردازنده : Sony Super HAD II 960H CCD
ابعاد سنسوری : 1/3 اینچ
کیفیت تصویر : 700TVL
لنز : 8 میلیمتری
ديد در شب : بله
DWDR: بله
مادون قرمز: 80 متری
منو: داراي کليد منو تنظيمات دوربين
ساير امکانات : داراي 2D-DNR,AGC,AWB, BLC,HLC - ضد آب و ضد ضربه
VX-F50
VX-F50
ساير امکانات:
پردازنده : Sony Super HAD II 960H CCD
ابعاد سنسوری : 1/3 اینچ
کیفیت تصویر : 700TVL
لنز : 6 میلیمتری
ديد در شب : بله
DWDR: بله
مادون قرمز: 50 متری
منو: داراي کليد منو تنظيمات دوربين
ساير امکانات : داراي 2D-DNR,AGC,AWB, BLC,HLC - ضد آب و ضد ضربه
VX-G20
VX-G20
ساير امکانات:
پردازنده : Sony Super HAD II 960H CCD
ابعاد سنسوری : 1/3 اینچ
کیفیت تصویر : 700TVL
لنز : 3.6 میلیمتری
ديد در شب : بله
DWDR: بله
مادون قرمز: 20 متری
منو: داراي کليد منو تنظيمات دوربين
ساير امکانات : داراي 2D-DNR,AGC,AWB, BLC,HLC - ضد آب و ضد ضربه
VX-G21
VX-G21
ساير امکانات:
پردازنده : Sony Super HAD
کیفیت : 700TVL
لنز : 2.8 الی 12 ميليمتر
DWDR: بله
منو: بله
مادون قرمز: 50 متری
VX-D20
VX-D20
ساير امکانات:
پردازنده : Sony Super HAD II CCD
ابعاد سنسوری : 1/3 اینچ
کیفیت تصویر : 600TVL
لنز : 3.6 میلیمتری
ديد در شب : بله
DWDR: بله
مادون قرمز: 20 متری
منو: داراي کليد منو تنظيمات دوربين
ساير امکانات : داراي 2D-DNR,AGC,AWB, BLC,HLC - ضد آب و ضد ضربه
VX-B18
VX-B18
ساير امکانات:
پردازنده : Sony Super HAD
کیفیت : 650TVL
لنز : 3.6 ميليمتر
DWDR: بله
منو: بله
مادون قرمز: 20 متری
VX-D15
VX-D15
ساير امکانات:
پردازنده : Sony Super HAD
کیفیت : 600TVL
لنز : 3.6 ميليمتر
DWDR: بله
منو: بله
مادون قرمز: 15 متری
شماره صفحات