دوربین مدار بسته

۴۰۵P3
۴۰۵P3
ساير امکانات:
پردازنده : Sony Super HAD CCD
کیفیت تصویر : 520TVL
لنز : 3.6 میلیمتری
لوکس : 0.05 لوکس
امکانات : میکروفون داخلی
۴۰۳P2
۴۰۳P2
ساير امکانات:
پردازنده : CMOS CCD
کیفیت تصویر : 380TVL
لنز : 3.6 میلیمتری
لوکس : 0.5 لوکس
امکانات : میکروفون داخلی
۴۱۲P2
۴۱۲P2
ساير امکانات:
پردازنده : CMOS CCD
کیفیت تصویر : 420TVL
لنز : 3.6 میلیمتری
لوکس : 0.1 لوکس
برد مادون قرمز: 5 متری
۶۳۳HC3
۶۳۳HC3
ساير امکانات:
پردازنده : Sony Super HAD CCD
کیفیت تصویر : 600TVL
لنز : 3.6 میلیمتری
لوکس : 0.5 لوکس
شماره صفحات
    1