دوربین مدار بسته

۲۳۶۵CK40
۲۳۶۵CK40
ساير امکانات:
پردازنده : Sony Super HAD CCD
کیفیت تصویر : 600TVL
لنز : متغییر 2.8 الی 12 میلیمتری
لوکس : 0.0 لوکس
برد مادون قرمز : 40 متری
۲۳۶۵KW50
۲۳۶۵KW50
ساير امکانات:
پردازنده : Sony Super HAD CCD
کیفیت تصویر : 650TVL
لنز : 6 میلیمتری
لوکس : 0.0 لوکس
برد مادون قرمز : 40 متری
۲۳۶۵CK20
۲۳۶۵CK20
ساير امکانات:
پردازنده : Sony Super HAD CCD
کیفیت تصویر : 600TVL
لنز : 3.6 میلیمتری
لوکس : 0.0 لوکس
برد مادون قرمز : 25 متری
۲۳۶۵N20
۲۳۶۵N20
ساير امکانات:
پردازنده : Sony CCD
کیفیت تصویر : 600TVL
لنز : 3.6 میلیمتری
لوکس : 0.0 لوکس
برد مادون قرمز : 30 متری
امکانات : دارای پایه مفصلی
۲۳۶۵A30
۲۳۶۵A30
ساير امکانات:
پردازنده : Sony Super HAD CCD
کیفیت تصویر : 600TVL
لنز : متغییر 4 الی 9 میلیمتری
لوکس : 0.0 لوکس
برد مادون قرمز : 50 متری
امکانات : فلزی ضد آب و ضربه-پایه مخفی
۶۳۳S40
۶۳۳S40
ساير امکانات:
پردازنده : Sony CCD
کیفیت تصویر : 540TVL
لنز : 4 میلیمتری
لوکس : 0.0 لوکس
برد مادون قرمز : 40 متری
۶۳۳S50
۶۳۳S50
ساير امکانات:
پردازنده : Sony CCD
کیفیت تصویر : 540TVL
لنز : 4 میلیمتری
لوکس : 0.0 لوکس
برد مادون قرمز : 50 متری
AIR-7020C
AIR-7020C
ساير امکانات:
پردازنده : Sony Super HAD CCD
کیفیت تصویر : 480TVL
لنز : 4 میلیمتری
لوکس : 0.0 لوکس
برد مادون قرمز : 20 متری
امکانات : همراه با پایه
شماره صفحات
    1