دوربین مدار بسته

۲۳۶۲SH30
۲۳۶۲SH30
ساير امکانات:
پردازنده : Sony Super HAD CCD
کیفیت تصویر : 540TVL
لنز : متغییر 4 الی 9 میلیمتری
لوکس : 0.0 لوکس
برد مادون قرمز : 30 متری
امکانات : فلزی ضد آب و ضربه
۲۳۶۵SH20
۲۳۶۵SH20
ساير امکانات:
پردازنده : Sony CCD
کیفیت تصویر : 540TVL
لنز : 3.6 میلیمتری
لوکس : 0.0 لوکس
برد مادون قرمز : 20 متری
امکانات : فلزی ضد آب و ضربه
۲۰۵۲PD20
۲۰۵۲PD20
ساير امکانات:
پردازنده : Sony CCD
کیفیت تصویر : 540TVL
لنز : 3.6 میلیمتری
لوکس : 0.0 لوکس
برد مادون قرمز : 20 متری
امکانات : بدنه پلاستیکی
۶۳۹V25
۶۳۹V25
ساير امکانات:
پردازنده : Sony Super HAD CCD
کیفیت تصویر : 650TVL
لنز : 4 الی 9 میلیمتری
لوکس : 0.0 لوکس
برد مادون قرمز : 30 متری
۶۳۳BT45
۶۳۳BT45
ساير امکانات:
پردازنده : Sony Super HAD CCD
کیفیت تصویر : 520TVL
لنز : 4 الی 9 میلیمتری
لوکس : 0.5 لوکس
برد مادون قرمز : 30 متری
۶۳۳E25
۶۳۳E25
ساير امکانات:
پردازنده : Sony Super HAD CCD
کیفیت تصویر : 540TVL
لنز : 3.6 میلیمتری
لوکس : 0.01 لوکس
۶۳۷DC20
۶۳۷DC20
ساير امکانات:
پردازنده : Sony Super HAD CCD
کیفیت تصویر : 600TVL
لنز : 3.6 میلیمتری
لوکس : 0.0 لوکس
برد مادون قرمز : 25 متری
۶۳۳M45
۶۳۳M45
ساير امکانات:
پردازنده : Sony Super HAD CCD
کیفیت تصویر : 540TVL
لنز : 3.6 میلیمتری
لوکس : 0.0 لوکس
BE-545
BE-545
ساير امکانات:
مارک : Best
پردازنده : Sony Super HAD
کیفیت تصویر : 520TVL
لنز : 4 الی 9 میلیمتری
دید در شب : بله
بدنه : ضد ضربه - فلزی
شماره صفحات
    1