دوربین مدار بسته

ST-ID68
ST-ID68
پردازنده: Sony Super HAD CCD
کيفيت تصوير: 700TVL
لنز: متغییر 2.8 الی 12 میلیمتری
منو: بله
مادون قرمز: برد 30 متری
ST-ID65
ST-ID65
پردازنده: Sony Super HAD CCD
کيفيت تصوير: 700TVL
لنز: 3.6 میلیمتری
ديد در شب: بله
منو: داراي کليد منو تنظيمات دوربين
مادون قرمز: 20 متری - هوشمند
ساير امکانات: داراي AGC, AWB - قابليت HBLC‌- ضد آب و ضد ضربه
ST-ID58
ST-ID58
پردازنده: Sony Super HAD
کيفيت تصوير: 700TVL
لنز: 3.6 ميليمتر
منو: بله
مادون قرمز: 20 متری
ST-ID48
ST-ID48
پردازنده: Sony Super HAD
کيفيت تصوير: 700TVL
لنز: 3.6 ميليمتر
منو: بله
مادون قرمز: 20 متری
ساير امکانات: DSS-3DNR-AGC-HBLC
ST-ID29
ST-ID29
پردازنده: Sony CCD
کيفيت تصوير: 700TVL
لنز: 3.6 ميليمتر
منو: خير
مادون قرمز: 15 متری
ST-ID44
ST-ID44
پردازنده: Sony Super HAD
کيفيت تصوير: 700TVL
لنز: 2.8 ميليمتر
منو: بله
مادون قرمز: 20 متری
ساير امکانات: DSS-3DNR-AGC-HBLC
ST-ID22
ST-ID22
پردازنده: Sony Super HAD
کيفيت تصوير: 420TVL
لنز: 2.8 ميليمتر
منو: خير
مادون قرمز: 20 متری
ST-ID08
ST-ID08
پردازنده: SONY Super HAD CCD
کيفيت تصوير: 650TVL
لنز: 3.6 میلیمتری
ديد در شب: بله- قابلیت تنظیم نور
منو: بله
مادون قرمز: برد 20~25 متری- هوشمن
ساير امکانات: DSS-3DNR-AGC-HBLC
ST-VP22
ST-VP22
پردازنده: Sony CCD
کيفيت تصوير: 540TVL
لنز: 3.6 ميليمتر
ديد در شب: بله
منو: خير
ST-ID21
ST-ID21
پردازنده: Sony CCD
کيفيت تصوير: 420TVL
لنز: 2.8 ميليمتر
ديد در شب: بله
منو: خير
شماره صفحات
    1