دوربین مدار بسته

RS-370SH5
RS-370SH5
پردازنده: Sony Exmor CMOS
کيفيت تصوير: 1200TVL
لنز: 6 الي 22 میلیمتری
ديد در شب: بله - بدلیل لوکس پایین
مادون قرمز: 100 متری
ساير امکانات: ضد آب
RS-360SH5
RS-360SH5
پردازنده: Sony Exmor CMOS
کيفيت تصوير: 1200TVL
لنز: 2.8 الي 12 میلیمتری
منو: دارد
مادون قرمز: 60 متری
ساير امکانات: ضد آب
RS-331SH5
RS-331SH5
پردازنده: Sony Exmor CMOS
کيفيت تصوير: 1200TVL
لنز: 3.6 میلیمتری
ديد در شب: بله - بدلیل لوکس پایین
مادون قرمز: 30 متری
ساير امکانات: ضد آب
RS-165SH3N
RS-165SH3N
پردازنده: Sony Super HAD CCD
کيفيت تصوير: 800TVL
لنز: 2.8 الی 12 میلیمتری
ديد در شب: بله - بدلیل لوکس پایین
منو: داراي کليد منو تنظيمات دوربين
مادون قرمز: 50 الي 60 متری - هوشمند
ساير امکانات: داراي AE,AGC, AWB, auto IRIS, AF - قابليت BLC‌- داراي HLR - قابليت HDNR‌- ضد آب و ضد ضربه -امكان اتصال RS485 -زوم دیجیتال 4X
RS-215SH3
RS-215SH3
پردازنده: Sony Super HAD CCD
کيفيت تصوير: 700TVL
لنز: لنز متغییر 2.8 الی 12 میلیمتری
ديد در شب: بله - بدلیل لوکس پایین
منو: داراي کليد منو تنظيمات دوربين
مادون قرمز: 50 الی 70 متری
ساير امکانات: داراي AGC-BLC-MD-Alarm-DSS - ضد آب و ضد ضربه
RS-175SH3N
RS-175SH3N
پردازنده: Sony Super HAD CCD
کيفيت تصوير: 800TVL
لنز: 2.8 الی 12 میلیمتری
ديد در شب: بله - بدلیل لوکس پایین
منو: داراي کليد منو تنظيمات دوربين
مادون قرمز: 30 متری - هوشمند
ساير امکانات: داراي AE,AGC, AWB, auto IRIS, AF - قابليت BLC‌- داراي HLR - قابليت HDNR‌- ضد آب و ضد ضربه -امكان اتصال RS485 -
RS-163SH3N
RS-163SH3N
پردازنده: Sony Super HAD CCD
کيفيت تصوير: 800TVL
لنز: 2.8 الی 12 میلیمتری
ديد در شب: بله - بدلیل لوکس پایین
منو: داراي کليد منو تنظيمات دوربين
مادون قرمز: 30 متری - هوشمند
ساير امکانات: داراي AE,AGC, AWB, auto IRIS, AF - قابليت BLC‌- داراي HLR - قابليت HDNR‌- ضد آب و ضد ضربه -امكان اتصال RS485 -زوم دیجیتال 4x
RS-162SH3N
RS-162SH3N
پردازنده: Sony Super HAD CCD
کيفيت تصوير: 800TVL
لنز: 3.6 میلیمتری
ديد در شب: بله - بدلیل لوکس پایین
منو: داراي کليد منو تنظيمات دوربين
مادون قرمز: 20 متری - هوشمند
ساير امکانات: داراي AE,AGC, AWB, auto IRIS, AF - قابليت BLC‌- داراي HLR - قابليت HDNR‌- ضد آب و ضد ضربه -امكان اتصال RS485 -زوم دیجیتال 4x
RS-165SH3
RS-165SH3
پردازنده: SONY Super HAD
کيفيت تصوير: 700TVL
لنز: 2.8 الی 12 میلیمتری
منو: بله
مادون قرمز: 50 الي 60 متری
RS-163SH3
RS-163SH3
پردازنده: SONY Super HAD
کيفيت تصوير: 700TVL
لنز: 2.8 الی 12 میلیمتری
منو: بله
مادون قرمز: 30 متری
RS-155SH3
RS-155SH3
پردازنده: Sony Super HAD CCD
کيفيت تصوير: 700TVL
لنز: 3.6 یا 6 میلیمتری
ديد در شب: بله - بدلیل لوکس پایین
منو: داراي کليد منو تنظيمات دوربين
مادون قرمز: 30 متری
ساير امکانات: داراي AGC-BLC-MD-Alarm-DSS - ضد آب و ضد ضربه
RS-153SH3
RS-153SH3
پردازنده: Sony CCD
کيفيت تصوير: 700TVL
لنز: 3.6 میلیمتری
ديد در شب: بله - بدلیل لوکس پایین
منو: داراي کليد منو تنظيمات دوربين
مادون قرمز: 25 متری
ساير امکانات: داراي AGC-BLC-MD-Alarm-DSS - ضد آب و ضد ضربه
شماره صفحات