دوربین مدار بسته

RS-550SH4
RS-550SH4
پردازنده: Sony Super HAD CCD
کيفيت تصوير: کیفیت تصویر 650TVL
لنز: قابلیت اتصال
ديد در شب: بله-بدلیل لوکس پایین
منو: داراي کليد منو تنظيمات دوربين
ساير امکانات: داراي AGC-AECS-DNR-BLC-MD-WBC-DSS
RS-550SH3
RS-550SH3
پردازنده: Sony Super HAD CCD
کيفيت تصوير: کیفیت تصویر 700TVL
لنز: قابلیت اتصال
ديد در شب: بله-بدلیل لوکس پایین
منو: داراي کليد منو تنظيمات دوربين
ساير امکانات: داراي AGC-AECS-DNR-BLC-MD-WBC-DSS
RS-550SH2
RS-550SH2
پردازنده: Sony Super HAD CCD
کيفيت تصوير: کیفیت تصویر 600TVL
لنز: قابلیت اتصال انواع لنز 1/3 اینچی
ديد در شب: بله-بدلیل لوکس پایین
منو: داراي کليد منو تنظيمات دوربين
ساير امکانات: داراي AGC-AECS-DNR-BLC-MD-WBC-DSS - دارای Motion
RS-803N
RS-803N
پردازنده: Sony Super Lastest DSP
کيفيت تصوير: کیفیت تصویر 480TVL
لنز: امکان اتصال انواع لنز 1/3 اینچی
ديد در شب: بله
ساير امکانات: داراي AGC,WBC
شماره صفحات
    1