دوربین مدار بسته

RS-ST370C
RS-ST370C
پردازنده: Sony Super HAD CCD
کيفيت تصوير: 550TVL
لنز: 37X زوم اپتیکال و 12X زوم دیجیتال
ديد در شب: بله-بدلیل لوکس پایین
ساير امکانات: قابلیت تعقیب شخص Auto Track، داراي DSS، ضد آب و ضربه
RS-ST270C
RS-ST270C
پردازنده: Sony Super HAD CCD
کيفيت تصوير: 550TVL
لنز: 27X زوم اپتیکال و 12X زوم دیجیتال
ديد در شب: بله-بدلیل لوکس پایین
ساير امکانات: قابلیت تعقیب شخص Auto Tracking، داراي DSS، ضد آب و ضربه
RS-MD220C
RS-MD220C
پردازنده: Sony Super HAD CCD
کيفيت تصوير: 480TVL
لنز: 22X زوم اپتیکال
ديد در شب: بله-بدلیل لوکس پایین
RS-MD100H
RS-MD100H
پردازنده: Sony Super HAD CCD
کيفيت تصوير: 700TVL
لنز: 12X زوم اپتیکال ، 5 الی 60 میلیمتری
ديد در شب: بله-بدلیل لوکس پایین
ساير امکانات: ضد آب و ضربه
RS-SD230DH
RS-SD230DH
پردازنده: Sony Super HAD CCD
کيفيت تصوير: 540TVL
لنز: 23X زوم اپتیکال- قابلیت Auto Focuse
ديد در شب: بله-بدلیل لوکس پایین
منو: بله
ساير امکانات: دارای 2DNR,3DNR، داراي DSS، ضد آب و ضربه، دارای 3D Position
RS-SD360DH
RS-SD360DH
پردازنده: Sony Super HAD CCD
کيفيت تصوير: 600TVL
لنز: 23X زوم اپتیکال و 12X دیجیتال
ديد در شب: بله-بدلیل لوکس پایین
منو: بله
ساير امکانات: دارای 2DNR,3DNR، داراي DSS، ضد آب و ضربه، دارای
RS-SDIR230DH
RS-SDIR230DH
پردازنده: Sony Super HAD CCD
کيفيت تصوير: 540TVL
لنز: 23X زوم اپتیکال
ديد در شب: بله-بدلیل لوکس پایین
مادون قرمز: 80 متری
ساير امکانات: دارای 2DNR,3DNR، داراي DSS، ضد آب و ضربه،
RS-SDIR360DH
RS-SDIR360DH
پردازنده: Sony Super HAD CCD
کيفيت تصوير: 600TVL
لنز: 36X زوم اپتیکال
ديد در شب: بله-بدلیل لوکس پایین
مادون قرمز: 80 متری
ساير امکانات: دارای 2DNR,3DNR، داراي DSS، ضد آب و ضربه، دارای
RS-SDIR180C
RS-SDIR180C
پردازنده: Sony Exview HAD CCD
کيفيت تصوير: 480TVL
لنز: 3.6 الی 82 میلیمتری
ديد در شب: بله-بدلیل لوکس پایین
مادون قرمز: 100 متری
ساير امکانات: ضد آب و ضربه
شماره صفحات
    1