دوربین مدار بسته

RS-8324HTB2
RS-8324HTB2
کيفيت تصوير: 960H
تعداد تصوير: 24 كانال
هارد: قابل اتصال تا 8 عدد
شماره صفحات
    1