دوربین مدار بسته

PC-9450H7
PC-9450H7
ساير امکانات:
پردازنده : Sony Effio
کیفیت تصویر : 700TVL
لنز : 2.8 الی 12 میلیمتری
مادون قرمز : 40~50 متری
PC-7542H7
PC-7542H7
ساير امکانات:
پردازنده : Sony Effio
کیفیت تصویر : 700TVL
لنز : 2.8 الی 12 میلیمتری
مادون قرمز : 25~30 متری
PC-7142H7
PC-7142H7
ساير امکانات:
پردازنده : Sony Effio
کیفیت تصویر : 700TVL
لنز : 2.8 الی 12 میلیمتری
مادون قرمز : 25~30 متری
PC-9450H8-IR
PC-9450H8-IR
ساير امکانات:
پردازنده : CMOS
کیفیت تصویر : 800TVL
لنز : 2.8 الی 12 میلیمتری
مادون قرمز : 40~50 متری
PC-5124VH7
PC-5124VH7
ساير امکانات:
پردازنده : Sony Effio
کیفیت تصویر :700TVL
لنز : 3.6 میلیمتری
مادون قرمز : 20~30 متری
PC-5124VH8-IR-A
PC-5124VH8-IR-A
ساير امکانات:
پردازنده : CMOS
کیفیت تصویر :800TVL
لنز : 3.6 میلیمتری
مادون قرمز : 20~30 متری
PC-5124VH10-IR-A
PC-5124VH10-IR-A
ساير امکانات:
پردازنده : CMOS
کیفیت تصویر :1000TVL
لنز : 3.6 میلیمتری
نوع لنز : مگاپیکسلی
مادون قرمز : 20~30 متری
PC-P110
PC-P110
ساير امکانات:
پردازنده : DIS CCD
کیفیت تصویر : 600TVL
لنز : 3.7 میلیمتری
اندازه: طول 3.5 سانتی - عرض 3.5 سانتی
۳۹۰۴D-B32
۳۹۰۴D-B32
کيفيت تصوير: D1
ذخيره سازي: H.264
هارد: 2 عدد
خروجي تصوير: HDMI-VGA-ويديو
۳۴۰۸E-B35
۳۴۰۸E-B35
کيفيت تصوير: D1/CIF
ذخيره سازي: H.264
هارد: 2 عدد
خروجي تصوير: HDMI-VGA-ويديو
۳۴۱۶C-b36
۳۴۱۶C-b36
کيفيت تصوير: CIF
ذخيره سازي: H.264
هارد: 2 عدد
خروجي تصوير: HDMI-VGA-ويديو
شماره صفحات
    1