دوربین مدار بسته

HV-HD0410N
HV-HD0410N
ساير امکانات:
ورودی تصویر: 4 کانال تصویر
ورودی صدا: 4 کانال صدا
نوع ذخیره سازی : H.264
کیفیت ضبط : D1
هارد : 1 عدد
انتقال تصویر : بله
خروجی ها: ویدیو - VGA
HV-N0440U
HV-N0440U
ساير امکانات:
ورودی تصویر: 4 کانال تصویر
ورودی صدا: 1 کانال صدا
نوع ذخیره سازی : H.264
کیفیت ضبط : D1 هارد : 1 عدد انتقال تصویر : بله خروجی ها: ویدیو - VGA
HV-SDM370C
HV-SDM370C
ساير امکانات:
ماژول: سامسونگ تکوین
پردازنده : Sony InterLine CCD
کیفیت تصویر : 600/680TVL
لنز : 37X زوم اپتیکال و 12X زوم دیجیتال
دید در شب : بله-بدلیل لوکس پایین
پورت کنترلی : RS-485
پریست : 256
ساير امکانات : ضد آب
HV-SDM270C
HV-SDM270C
ساير امکانات:
ماژول: سامسونگ تکوین
پردازنده : Sony InterLine CCD
کیفیت تصویر : 600/680TVL
لنز : 27X زوم اپتیکال و 12X زوم دیجیتال
دید در شب : بله-بدلیل لوکس پایین
پورت کنترلی : RS-485
پریست : 256
ساير امکانات : ضد آب
HV-8081M
HV-8081M
ساير امکانات:
پردازنده : Sony Effio
کیفیت تصویر : 700TVL
لنز : 3.7 میلیمتری
HV-8031A
HV-8031A
ساير امکانات:
پردازنده : Sony CCD
کیفیت تصویر : 420TVL
لنز : 3.6 میلیمتری
HV-8031M
HV-8031M
ساير امکانات:
پردازنده : Sony CCD
کیفیت تصویر : 420TVL
لنز : 3.7 میلیمتری
امکانات: میکروفون داخلی
HV-IWP3036K
HV-IWP3036K
ساير امکانات:
پردازنده : Sony Exview HAD
کیفیت تصویر : 420TVL
لنز : 16 میلیمتری
لوکس : 0.0
مادون قرمز: 50 متری
HV-3059BH
HV-3059BH
ساير امکانات:
پردازنده : Sony Exview HAD
کیفیت تصویر : 520TVL
لنز : 16 میلیمتری
لوکس : 0.0
مادون قرمز: 100 متری
HV-3087D
HV-3087D
ساير امکانات:
پردازنده : Sony Effio-E HAD
کیفیت تصویر : 650TVL
لنز : 4 الی 9 میلیمتری
WDR : بله
مادون قرمز: 50 متری
HV-3820
HV-3820
ساير امکانات:
پردازنده : Sony Effio-E HAD
کیفیت تصویر : 650TVL
لنز : 6 میلیمتری
D-WDR : بله
منو : بله
برد مادون قرمز: 20 متری
HV-3850F49
HV-3850F49
ساير امکانات:
پردازنده : Sony Effio-E HAD
کیفیت تصویر : 650TVL
لنز : 4 الی 9 میلیمتری
D-WDR : بله
منو : بله
برد مادون قرمز: 50 متری
شماره صفحات