دوربین مدار بسته

۲۳۶۵A30
۲۳۶۵A30
ساير امکانات:
پردازنده : Sony Super HAD CCD
کیفیت تصویر : 600TVL
لنز : متغییر 4 الی 9 میلیمتری
لوکس : 0.0 لوکس
برد مادون قرمز : 50 متری
امکانات : فلزی ضد آب و ضربه-پایه مخفی
۶۳۳S40
۶۳۳S40
ساير امکانات:
پردازنده : Sony CCD
کیفیت تصویر : 540TVL
لنز : 4 میلیمتری
لوکس : 0.0 لوکس
برد مادون قرمز : 40 متری
۶۳۳S50
۶۳۳S50
ساير امکانات:
پردازنده : Sony CCD
کیفیت تصویر : 540TVL
لنز : 4 میلیمتری
لوکس : 0.0 لوکس
برد مادون قرمز : 50 متری
AIR-7020C
AIR-7020C
ساير امکانات:
پردازنده : Sony Super HAD CCD
کیفیت تصویر : 480TVL
لنز : 4 میلیمتری
لوکس : 0.0 لوکس
برد مادون قرمز : 20 متری
امکانات : همراه با پایه
۶۳۳B1
۶۳۳B1
ساير امکانات:
پردازنده : Sony Super HAD CCD
کیفیت تصویر : 650TVL
لوکس : 0.0001 لوکس
منو : بله
دید در شب : بله
DWDR : بله - جهت حذف نور محیط
امکانات : DNR-LSC-HLI
۶۶۳B1
۶۶۳B1
ساير امکانات:
پردازنده : Sony Super HAD CCD
کیفیت تصویر : 540TVL
لوکس : 0.01 لوکس
دید در شب : بله
امکانات : BLC
AX-221
AX-221
ساير امکانات:
پردازنده : Sony Exview HAD CCD
کیفیت تصویر : 420TVL
لوکس : 0.01 لوکس
دید در شب : بله
امکانات : BLC-Auto Iris
۶۳۹B2
۶۳۹B2
ساير امکانات:
پردازنده : Sony Super HAD CCD
کیفیت تصویر : 600TVL
لوکس : 0.01 لوکس
دید در شب : بله
امکانات : BLC
۲۳۶۲SH30
۲۳۶۲SH30
ساير امکانات:
پردازنده : Sony Super HAD CCD
کیفیت تصویر : 540TVL
لنز : متغییر 4 الی 9 میلیمتری
لوکس : 0.0 لوکس
برد مادون قرمز : 30 متری
امکانات : فلزی ضد آب و ضربه
۲۳۶۵SH20
۲۳۶۵SH20
ساير امکانات:
پردازنده : Sony CCD
کیفیت تصویر : 540TVL
لنز : 3.6 میلیمتری
لوکس : 0.0 لوکس
برد مادون قرمز : 20 متری
امکانات : فلزی ضد آب و ضربه
۲۰۵۲PD20
۲۰۵۲PD20
ساير امکانات:
پردازنده : Sony CCD
کیفیت تصویر : 540TVL
لنز : 3.6 میلیمتری
لوکس : 0.0 لوکس
برد مادون قرمز : 20 متری
امکانات : بدنه پلاستیکی
۶۳۹V25
۶۳۹V25
ساير امکانات:
پردازنده : Sony Super HAD CCD
کیفیت تصویر : 650TVL
لنز : 4 الی 9 میلیمتری
لوکس : 0.0 لوکس
برد مادون قرمز : 30 متری
شماره صفحات