دوربین مدار بسته

CMG-178P
CMG-178P
ساير امکانات:
پردازنده : Sony Super HAD CCD
کیفیت تصویر : 600TVL
لنز : قابل اتصال
WDR : بله
Lux : لوکس 0.0002
دید در شب : بله
Auto Iris : بله
منو : بله
خروجی صدا : بله
امکانات : HLC-BLC-ATW-AGC
CMG-158P
CMG-158P
ساير امکانات:
پردازنده : Sony Super HAD CCD
کیفیت تصویر : 540TVL
لنز : قابل اتصال
Lux : لوکس 0.03
دید در شب : بله
Auto Iris : بله
خروجی صدا : بله
امکانات : BLC-ATW-AGC
CMG-176P
CMG-176P
ساير امکانات:
پردازنده : Sony interline
کیفیت تصویر : 600TVL
لنز : قابل اتصال
WDR : بله
Lux : لوکس 0.0002
منو : بله
زوم دیجیتال: بله-10X
PIH-4046P
PIH-4046P
ساير امکانات:
پردازنده : Sony Super HAD CCD
کیفیت تصویر : 480TVL
لنز : 3 الی 9 میلیمتر
Lux : لوکس 0.18
دید در شب : بله
امکانات : BLC-AGC
PIH-1086P
PIH-1086P
ساير امکانات:
پردازنده : Sony interline
کیفیت تصویر : 700TVL
لنز : قابل اتصال
WDR : بله
Lux : لوکس 0.0002
منو : بله
زوم دیجیتال: بله-10X
PIH-8026P
PIH-8026P
ساير امکانات:
پردازنده : Sony Super HAD CCD
کیفیت تصویر : 380TVL
لنز : قابل اتصال
Lux : لوکس 0.1
دید در شب : بله
امکانات : ELC-ATW
PIH-6022P
PIH-6022P
ساير امکانات:
پردازنده : Sony Super HAD CCD
کیفیت تصویر : 380TVL
لنز : قابل اتصال
Lux : لوکس 0.08
امکانات : ELC-ATW
PIH-4046P
PIH-4046P
ساير امکانات:
پردازنده : Sony Super HAD CCD
کیفیت تصویر : 480TVL
لنز : 3 الی 9 میلیمتر
Lux : لوکس 0.18
دید در شب : بله
امکانات : BLC-AGC
CMW-128X
CMW-128X
ساير امکانات:
پردازنده : Sony Super HAD
کیفیت تصویر : 380TVL
لنز : 4 الی 9
Lux : لوکس 0.08
CMW-158X
CMW-158X
ساير امکانات:
پردازنده : Sony Super HAD
کیفیت تصویر : 540TVL
لنز : 4 الی 9
Lux : لوکس 0.07
شماره صفحات
    1