دوربین مدار بسته

PIH-0308T
PIH-0308T
ساير امکانات:
پردازنده : Sony Exview HAD CCD
ابعاد سنسور : 1/4 اینچ
کیفیت تصویر : 520TVL
لنز : 30X اپتیکال
Lux : لوکس 0.01
دید در شب : بله
منو : بله
امکانات : محیط بیرون
PIH-7535DH
PIH-7535DH
ساير امکانات:
پردازنده : Sony Exview HAD CCD
ابعاد سنسور : 1/4 اینچ
کیفیت تصویر : 520TVL
لنز : 35X اپتیکال
Lux : لوکس 0.01
دید در شب : بله
منو : بله
امکانات : محیط بیرون
PIH-7525DH
PIH-7525DH
ساير امکانات:
پردازنده : Sony Exview HAD CCD
ابعاد سنسور : 1/4 اینچ
کیفیت تصویر : 520TVL
لنز : 25X اپتیکال
Lux : لوکس 0.01
دید در شب : بله
منو : بله
امکانات : محیط بیرون
PIH-7625DWPF
PIH-7625DWPF
ساير امکانات:
پردازنده : Sony Exview HAD CCD
ابعاد سنسور : 1/4 اینچ
کیفیت تصویر : 480TVL
لنز : 25X اپتیکال - 2.65X دیجیتال
Lux : لوکس 0.01
دید در شب : بله
منو : بله
WDR : بله
امکانات : محیط داخل
PIH-7625T
PIH-7625T
ساير امکانات:
پردازنده : Sony Exview HAD CCD
ابعاد سنسور : 1/4 اینچ
کیفیت تصویر : 480TVL
لنز : 25X اپتیکال
Lux : لوکس 0.01
دید در شب : بله
منو : بله
امکانات : تعقیب شخص - محیط داخل
PIH-7625PF
PIH-7625PF
ساير امکانات:
پردازنده : Sony Exview HAD CCD
ابعاد سنسور : 1/4 اینچ
کیفیت تصویر : 480TVL
لنز : 25X اپتیکال
Lux : لوکس 0.01
دید در شب : بله
منو : بله
امکانات : محیط داخل
ST-1308P
ST-1308P
ساير امکانات:
پردازنده : Sony Exview HAD
ابعاد سنسور : 1/4 اینچ
کیفیت تصویر : 520TVL
لنز : 30X اپتیکال
Lux : لوکس 0.01
دید در شب : بله
منو : بله
امکانات : تعقیب شخص - محیط داخل
PIH-7635DH
PIH-7635DH
ساير امکانات:
پردازنده : Sony Exview HAD CCD
ابعاد سنسور : 1/4 اینچ
کیفیت تصویر : 520TVL
لنز : 35X اپتیکال
Lux : لوکس 0.01
دید در شب : بله
امکانات : محیط داخل
PIH-2128
PIH-2128
ساير امکانات:
پردازنده : Sony Super HAD CCD
ابعاد سنسور : 1/4 اینچ
کیفیت تصویر : 540TVL
لنز : 12X اپتیکال
Lux : لوکس 0.3
برد مادون قرمز : 16 متری
امکانات : محیط داخل
شماره صفحات
    1