دوربین مدار بسته

IPS-315H1
IPS-315H1
برند: IPS
پردازنده: PAL 1/3" SONY CCD EFFIO-A
کيفيت تصوير: 720TVL
لنز: 2.8 الی 12 میلیمتری
ديد در شب: دارد
منو: دارد
مادون قرمز: 60 متر
ساير امکانات: 3D NR-DEFOG-DIGITAL ZOOM
IPS-390H1
IPS-390H1
برند: IPS
پردازنده: PAL 1/3" SONY CCD EFFIO-A
کيفيت تصوير: 720TVL
لنز: 2.8 الی 12 میلیمتری
ديد در شب: دارد
منو: دارد
مادون قرمز: 60 متر
ساير امکانات: 3D NR-DEFOG-DIGITAL ZOOM
IPS-269H1
IPS-269H1
برند: IPS
پردازنده: PAL 1/3"SONY CCD EFFIO-A
کيفيت تصوير: 720TVL
لنز: 2.8 الی 12 میلیمتری
منو: دارد
مادون قرمز: 60 متر
ساير امکانات: 3D NR-DEFFOG-DIGITAL ZOOM
IPS-365H1
IPS-365H1
برند: IPS
پردازنده: PAL 1/3" SONY CCD EFFIO-A
کيفيت تصوير: 720TVL
لنز: 2.8 الی 12 میلیمتری
ديد در شب: دارد
منو: دارد
مادون قرمز: 40 متر
ساير امکانات: 3D NR-DEFOG
IPS-310M
IPS-310M
برند: IPS
پردازنده: PAL 1/3" SONY CCD
کيفيت تصوير: 650TVL
لنز: 2.8 الی 12 میلیمتری
ديد در شب: دارد
منو: ندارد
مادون قرمز: 40 متر
IPS-330H1
IPS-330H1
برند: IPS
پردازنده: PAL 1/3 SONY CCD EFFIO-A
کيفيت تصوير: 720TVL
لنز: 2.8 الی 12 میلیمتر
ديد در شب: دارد
منو: دارد
مادون قرمز: 60 متر
ساير امکانات: 3D NR-DEFOG-DIGITAL ZOOM
IPS-120M
IPS-120M
برند: IPS
پردازنده: PAL 1/3" SONY CCD
کيفيت تصوير: 650TVL
لنز: 3.6 mm
ديد در شب: دارد
منو: دارد
مادون قرمز: 20 متر
شماره صفحات
    1