دوربین مدار بسته

HV-8081M
HV-8081M
ساير امکانات:
پردازنده : Sony Effio
کیفیت تصویر : 700TVL
لنز : 3.7 میلیمتری
HV-8031A
HV-8031A
ساير امکانات:
پردازنده : Sony CCD
کیفیت تصویر : 420TVL
لنز : 3.6 میلیمتری
HV-8031M
HV-8031M
ساير امکانات:
پردازنده : Sony CCD
کیفیت تصویر : 420TVL
لنز : 3.7 میلیمتری
امکانات: میکروفون داخلی
شماره صفحات
    1