دوربین مدار بسته

HV-651EC
HV-651EC
ساير امکانات:
پردازنده : Sony Exview
کیفیت تصویر : 650TVL
لوکس : 0.1
دید در شب: بله
منو: بله
WDR: بله
امکانات: 2D-DNR,HLC,BLC
HV-651NC
HV-651NC
ساير امکانات:
پردازنده : Sony Super HAD
کیفیت تصویر : 600TVL
لوکس : 0.0004
دید در شب: بله
منو: بله
D-WDR: بله
امکانات: 2D-DNR,HLC,BLC
HV-651SC
HV-651SC
ساير امکانات:
پردازنده : Sony Super HAD
کیفیت تصویر : 600TVL
لوکس : 0.0004
دید در شب: بله
منو: بله
D-WDR: بله
امکانات: 2D-DNR,HLC,BLC
HV-205G
HV-205G
ساير امکانات:
پردازنده : Sony Super HAD
کیفیت تصویر : 520TVL
لوکس : 0.3
دید در شب: خیر
امکانات: AGC,BLC
HV-203G
HV-203G
ساير امکانات:
پردازنده : Sony Super HAD
کیفیت تصویر : 420TVL
لوکس : 0.3
دید در شب: خیر
امکانات: AGC,BLC
شماره صفحات
    1