دوربین مدار بسته

DS-2CE1682P-IT3
DS-2CE1682P-IT3
پردازنده: DIS
کيفيت تصوير: 600TVL
لنز: 3.6/2.8 میلیمتری
مادون قرمز: 40 متری
XBK-61S
XBK-61S
پردازنده: HIP Sensor
کيفيت تصوير: 600TVL
لنز: 3.8 میلیمتر
ديد در شب: بله
مادون قرمز: 12 متر
ساير امکانات: AWB,AGC - ضد آب
WBL-11S
WBL-11S
پردازنده: IT CCD
کيفيت تصوير: 420/480TVL
لنز: ثابت 3.8 میلیمتری
مادون قرمز: 15 متری
WCM-21VF
WCM-21VF
پردازنده: High Sensitivity CCD
کيفيت تصوير: 600/650TVL
لنز: 3.8 الی 9.5 میلیمتر
ديد در شب: بله -ICR
منو: بله
مادون قرمز: 20 متری
ساير امکانات: DNR-ABC-AGC
XCM-21VF
XCM-21VF
پردازنده: High Sensitivity CCD
کيفيت تصوير: 600/650TVL
لنز: 3.8 الی 9.5 میلیمتر
ديد در شب: بله -ICR
منو: بله
مادون قرمز: 35 متری
ساير امکانات: DNR-ABC-AGC-SBLC
XCK-61VF
XCK-61VF
پردازنده: HPI Sensor
کيفيت تصوير: 600TVL
لنز: 2.8 الي 12 میلیمتری
ديد در شب: بله
مادون قرمز: 35 متري
ساير امکانات: داراي AGC/WB
B2750PVD
B2750PVD
پردازنده: Sony Super HAD CCD
کيفيت تصوير: 550TVL در روز و شب
لنز: متغییر 3.5 الی 9.5 میلیمتری
مادون قرمز: بله - برد مادون قرمز 20 متری در تاریکی مطلق
ساير امکانات: دارای DNR - دارای AGC-AWB-WBC-BLC - ضد آب و ضربه
لوکس: 0.0Lux در شب
WBL-21S
WBL-21S
پردازنده: IT CCD
کيفيت تصوير: 600TVL در روز و 650TVL در شب
لنز: ثابت 3.8 میلیمتری
مادون قرمز: بله - برد مادون قرمز 15 متری در تاریکی مطلق - از نوع هوشمند
ساير امکانات: دارای DNR - دارای AGC-AWB-WBC-BLC - ضد آب و ضربه
لوکس: 0.0Lux در شب
B2000P
B2000P
پردازنده: IT CCD
کيفيت تصوير: 380TVL در روز و شب
لنز: ثابت 6 میلیمتری
مادون قرمز: بله - برد مادون قرمز 30 متری در تاریکی مطلق
ساير امکانات: دارای DNR - دارای AGC-AWB-WBC-BLC - ضد آب و ضربه
لوکس: 0.0Lux در شب
BM5562PIR
BM5562PIR
پردازنده: IT CCD
کيفيت تصوير: 480TVL در روز و شب
لنز: دارای 30X زوم اپتیکال و دارای 10X زوم دیجیتال
مادون قرمز: بله - برد مادون قرمز 80 متری در تاریکی مطلق
ساير امکانات: دارای Digital Slow Shutter - دارای AGC-AWB-BLC - دارای خروجی Video - ضد آب و ضربه
لوکس: 0.5Lux در روز و 0.0Lux در شب
BE3815PVR
BE3815PVR
پردازنده: IT CCD
کيفيت تصوير: 550TVL در روز و شب
لنز: متغییر 3.5 الی 9.5 میلیمتری - دارای 2X زوم دیجیتال
مادون قرمز: بله - برد مادون قرمز 40 متری در تاریکی مطلق
ساير امکانات: دارای DNR- دارای AGC-AWB-WBC-BLC - دارای خروجی Video - ضد آب و ضربه - دارای فن و هیتر
لوکس: 0.5Lux در روز و 0.0Lux در شب
BE4815PVR
BE4815PVR
پردازنده: IT CCD
کيفيت تصوير: 550TVL در روز و شب
لنز: متغییر 3.5 الی 9.5 میلیمتری - دارای 2X زوم دیجیتال
مادون قرمز: بله - برد مادون قرمز 50 متری در تاریکی مطلق
ساير امکانات: دارای DNR- دارای AGC-WBC-BLC - دارای خروجی Video - ضد آب و ضربه - دارای فن و هیتر
لوکس: 0.5Lux در روز و 0.0Lux در شب
شماره صفحات