دوربین مدار بسته

GM3000PDNF
GM3000PDNF
پردازنده: Sony Super HAD
کيفيت تصوير: 380TVL
ديد در شب: بله
GA4162PF
GA4162PF
پردازنده: Sony Super HAD
کيفيت تصوير: 560TVL
ديد در شب: بله
منو: بله
BBM-21F
BBM-21F
پردازنده: High Sensitivity CCD
کيفيت تصوير: 600TVL در روز و 650TVL در شب
لنز: قابليت اتصال انواع لنز ثابت و متغيير
ديد در شب: ICR
منو: داراي کليد منو تنظيمات دوربين
ساير امکانات: داراي Auto Iris - داراي WBC-AGC-SBLC - قابليت اتصال انواع پايه صنعتي- دارای حذف کننده نویز تصویر-دارای معکوس کننده تصویر - قابلیت Motion Detection - دارای اینترفیس RS-485 جهت کنترل دوربین
WCL-21S
WCL-21S
پردازنده: IT CCD
کيفيت تصوير: 600TVL در روز و 650TVL در شب
لنز: ثابت 6 میلیمتری
مادون قرمز: بله - برد مادون قرمز 30 متری در تاریکی مطلق - از نوع هوشمند
ساير امکانات: دارای DNR - دارای AGC-AWB-WBC-BLC - ضد آب و ضربه
لوکس: 0.0Lux در شب
BBB-21F
BBB-21F
پردازنده: High Sensitivity CCD
کيفيت تصوير: 580TVL در روز و شب
لنز: قابليت اتصال انواع لنز ثابت و متغيير
ديد در شب: ICR
منو: داراي کليد منو تنظيمات دوربين
ساير امکانات: داراي Auto Iris - داراي WBC-AGC-SBLC - قابليت اتصال انواع پايه صنعتي- داراي XWDR جهت حذف نور بسيار زياد در محيط - دارای حذف کننده نویز تصویر-دارای معکوس کننده تصویر-قابلیت Motion Detection-دارای اینترفیس RS-485 جهت کنترل دوربین
G1810P
G1810P
پردازنده: High Sensitivity CCD
کيفيت تصوير: 550TVL
لنز: قابليت اتصال انواع لنز ثابت و متغيير
ديد در شب: ICR
منو: داراي کليد منو تنظيمات دوربين
ساير امکانات: داراي Auto Iris - AGC-BLC-Flikerless-AWB
GP1310P
GP1310P
پردازنده: High Sensitivity CCD
کيفيت تصوير: 550TVL
لنز: قابليت اتصال انواع لنز ثابت و متغيير
ديد در شب: ICR
منو: داراي کليد منو تنظيمات دوربين
ساير امکانات: داراي Auto Iris - AGC-BLC-Flikerless-AWB
G2960PF
G2960PF
پردازنده: High Sensitivity CCD
کيفيت تصوير: 530TVL در روز و شب
لنز: قابليت اتصال انواع لنز ثابت و متغيير
ديد در شب: ICR
منو: داراي کليد منو تنظيمات دوربين
ساير امکانات: داراي Auto Iris - داراي WBC-AGC-SBLC - قابليت اتصال انواع پايه صنعتي- دارای حذف کننده نویز تصویر-دارای معکوس کننده تصویر-قابلیت Motion Detection
GM3000P
GM3000P
پردازنده: Sony Super HAD
کيفيت تصوير: 480TVL
ديد در شب: بله
GP1310PF
GP1310PF
پردازنده: High Sensitivity CCD
کيفيت تصوير: 550TVL
لنز: قابليت اتصال انواع لنز ثابت و متغيير
ديد در شب: ICR
منو: داراي کليد منو تنظيمات دوربين
ساير امکانات: داراي Auto Iris - AGC-BLC-Flikerless-AWB
G2310PF
G2310PF
پردازنده: High Sensitivity CCD
کيفيت تصوير: 550TVL
لنز: قابليت اتصال انواع لنز ثابت و متغيير
ديد در شب: ICR
منو: داراي کليد منو تنظيمات دوربين
ساير امکانات: داراي Auto Iris - AGC-BLC-Flikerless-AWB
G2960PF
G2960PF
پردازنده: Sony Super HAD
کيفيت تصوير: 580TVL
ديد در شب: بله
منو: بله
شماره صفحات
    1