دوربین مدار بسته

SDB23Z36FW
SDB23Z36FW
پردازنده: IT CCD
کيفيت تصوير: 540TVL روز و 600TVL شب
لنز: 36X زوم اپتيكال و 12X زوم ديجيتال
ساير امکانات: دارای DSS / ICR / OSD / SBLC / Alarm / RS485 - قابليت فوكوس اتوماتيك - قابليت Iris - قابليت Privacy masking / Auto-Flip function - قابليت Auto parking - قابليت تعريف 8 منطقه‌ي Privacy Zone - ضد آب - بدون پايه
لوکس: 0.05Lux روز و 0.0002Lux در شب
SDN23Z27FW
SDN23Z27FW
پردازنده: IT CCD
کيفيت تصوير: 550TVL روز و 600TVL شب
لنز: 27X زوم اپتيكال و 10X زوم ديجيتال
ساير امکانات: دارای DSS / ICR / OSD / SBLC / Alarm / RS485 - قابليت فوكوس اتوماتيك - قابليت Iris - قابليت Privacy masking / Auto-Flip function - قابليت Auto parking - قابليت تعريف 8 منطقه‌ي Privacy Zone - ضد آب - بدون پايه
لوکس: 0.5Lux روز و 0.0005Lux در شب
SBB23Z36F
SBB23Z36F
پردازنده: IT CCD
کيفيت تصوير: 540TVL روز و 600TVL شب
لنز: 36X زوم اپتيكال و 12X زوم ديجيتال
ساير امکانات: دارای DSS / ICR / OSD / SBLC / Alarm / RS485 - قابليت فوكوس اتوماتيك - قابليت Iris - قابليت Privacy masking / Auto-Flip function - قابليت Auto parking - قابليت تعريف 8 منطقه‌ي Privacy Zone - ضد آب - بدون پايه
لوکس: 0.5Lux روز و 0.0002Lux در شب
SBN23Z27F
SBN23Z27F
پردازنده: IT CCD
کيفيت تصوير: 580TVL روز و 600TVL شب
لنز: 27X زوم اپتيكال و 10X زوم ديجيتال
ساير امکانات: دارای DSS / ICR / OSD / SBLC / Alarm / RS485 - قابليت فوكوس اتوماتيك - قابليت Iris - قابليت Privacy masking / Auto-Flip function - قابليت Auto parking - قابليت تعريف 8 منطقه‌ي Privacy Zone - ضد آب - بدون پايه
لوکس: 0.5Lux روز و 0.0002Lux در شب
SBM21Z12F
SBM21Z12F
پردازنده: IT CCD
کيفيت تصوير: 550TVL روز و 600TVL شب
لنز: 12X زوم اپتيكال و 12X زوم ديجيتال
ساير امکانات: دارای DSS / ICR / OSD / SBLC / Alarm / RS485 - قابليت فوكوس اتوماتيك - قابليت Iris - قابليت Privacy masking / Auto-Flip function - قابليت Auto parking - قابليت تعريف 8 منطقه‌ي Privacy Zone - ضد آب - بدون پايه
لوکس: 0.1Lux روز و 0.0002Lux در شب
شماره صفحات
    1