دوربین مدار بسته

DS-2CE1682P-IT3
DS-2CE1682P-IT3
پردازنده: DIS
کيفيت تصوير: 600TVL
لنز: 3.6/2.8 میلیمتری
مادون قرمز: 40 متری
DS-2CC51A7P-VPIR
DS-2CC51A7P-VPIR
پردازنده: Sony CCD
کيفيت تصوير: 700TVL
لنز: 2.8 الي 12 میلیمتری
منو: بله
مادون قرمز: 30 متری
ساير امکانات: BLC,DNR,IP66
HDS4848E
HDS4848E
هارد: 2 عدد
خروجي تصوير: ويديو-VGA
MDS-8888D
MDS-8888D
هارد: 2 عدد
خروجي تصوير: ويديو-VGA-HDMI
MDS-8888
MDS-8888
هارد: 1 عدد
خروجي تصوير: ويديو-VGA-HDMI
MDE-4444
MDE-4444
ذخيره سازي: H.264
هارد: 1 عدد SATA تا 4TB
خروجي تصوير: ويديو-VGA-HDMI
MDE-4444D
MDE-4444D
ذخيره سازي: H.264
هارد: 2 عدد SATA تا 8TB
خروجي تصوير: ويديو-VGA-HDMI
MDF-2222D
MDF-2222D
ذخيره سازي: H.264
هارد: 1 عدد SATA تا 4TB
خروجي تصوير: ويديو-VGA-HDMI
MDF-2222
MDF-2222
ذخيره سازي: H.264
هارد: 1 عدد SATA تا 4TB
خروجي تصوير: ويديو-VGA-HDMI
HDF1212DV
HDF1212DV
ذخيره سازي: H.264
هارد: 1 عدد SATA تا 2TB
SDF1212CD
SDF1212CD
ذخيره سازي: MPEG
هارد: حداقل تا 250GB
HDE2424E
HDE2424E
ذخيره سازي: H.264
هارد: 2 عدد SATA تا 4TB
شماره صفحات