دوربین مدار بسته

IPS-365D1
IPS-365D1
ساير امکانات:
پردازنده : PAL 1/3" SONY CCD EFFIO-A
کیفیت تصویر : 1000TVL
لنز : 2.8 الی 12 میلیمتری
دید در شب : دارد
منو : دارد
مادون قرمز : 40 متر
DWDR : دارد
DWDR : دارد
3D NR-DEFOG
زوم دیجیتال: دارد
DS-2CD2112-I
DS-2CD2112-I
ساير امکانات:
کیفیت تصویر : 1.3MegaPixel
لنز : 2.8 میلیمتری
بدنه: IP66
POE: دارد
خروجي تصوير: Full HD
برد مادون قرمز: 30 متر
امكانات: BLC,3D-DNR
DG-2CC572P-IMB
DG-2CC572P-IMB
ساير امکانات:
پردازنده : Sony CCD
ابعاد سنسوری : 1/3 اینچ
کیفیت تصویر : کیفیت تصویر 540TVL
لنز : ثابت 3.6 میلیمتری ( 78 درجه)
ديد در شب : بله
لوکس: 0.1 لوکس
مادون قرمز: بله
برد مادون قرمز: 20 متری
سيگنال به نويز : 48db
ساير امکانات : داراي AGC-BLC-WBC - ضد آب و ضد ضربه
DG-2CC502P-IMB
DG-2CC502P-IMB
ساير امکانات:
پردازنده : Sony CCD
ابعاد سنسوری : 1/3 اینچ
کیفیت تصویر : کیفیت تصویر 420TVL
لنز : ثابت 3.6 میلیمتری ( 78 درجه)
ديد در شب : بله
لوکس: 0.1 لوکس
مادون قرمز: بله
برد مادون قرمز: 20 متری
سيگنال به نويز : 48db
ساير امکانات : داراي AGC-BLC-WBC - ضد آب و ضد ضربه
Dg-2CC1132P-IR
Dg-2CC1132P-IR
ساير امکانات:
پردازنده : DIS CCD
ابعاد سنسوری : 1/3 اینچ
کیفیت تصویر : کیفیت تصویر 500TVL
لنز : ثابت 3.6 میلیمتری ( 78 درجه)
لوکس: 0.0 لوکس
مادون قرمز: بله
برد مادون قرمز: 20 متری سيگنال به نويز : 48db
ساير امکانات : داراي AGC-BLC-WBC - ضد آب و ضد ضربه
DG-2CC5132P-IR
DG-2CC5132P-IR
ساير امکانات:
پردازنده : DIS CCD
ابعاد سنسوری : 1/3 اینچ
کیفیت تصویر : کیفیت تصویر 500TVL
لنز : ثابت 3.6 میلیمتری ( 78 درجه)
ديد در شب : بله
لوکس: 0.1 لوکس
مادون قرمز: بله
برد مادون قرمز: 20 متری
سيگنال به نويز : 48db
ساير امکانات : داراي AGC-BLC-WBC - ضد آب و ضد ضربه
DG-2CC5132P
DG-2CC5132P
ساير امکانات:
پردازنده : Sony CCD
ابعاد سنسوری : 1/3 اینچ
کیفیت تصویر : کیفیت تصویر 540TVL
لنز : ثابت 3.6 میلیمتری ( 78 درجه)
ديد در شب : بله
لوکس: 0.1 لوکس
مادون قرمز: بله
برد مادون قرمز: 20 متری
سيگنال به نويز : 48db
ساير امکانات : داراي AGC-BLC-WBC - ضد آب و ضد ضربه
DS-2CC5132P
DS-2CC5132P
ساير امکانات:
پردازنده : DIS CCD
کیفیت تصویر : 500TVL
لنز : ثابت 3.6 میلیمتری
مادون قرمز: 20 الی 25 متری
DG-2CE1582P-IR1
DG-2CE1582P-IR1
ساير امکانات:
پردازنده : DIS CCD
کیفیت تصویر : 600TVL
لنز : ثابت 3.6 میلیمتری
مادون قرمز: 20 الی 25 متری
EN-VI50T-70A
EN-VI50T-70A
ساير امکانات:
ساخت : EBM
پردازنده : Exview HAD CCD
کیفیت تصویر : 650/700TVL
نوع تصوير : 960H
لنز : 2.8 الي 12 میلیمتری
منو : دارد
DWDR : دارد
مادون قرمز : 60 متری
EN-VI30T-70A
EN-VI30T-70A
ساير امکانات:
ساخت : EBM
پردازنده : Exview HAD CCD
کیفیت تصویر : 650/700TVL
نوع تصوير : 960H
لنز : 2.8 الي 12 میلیمتری
منو : دارد
DWDR : دارد
مادون قرمز : 40 متری
EN-CR30-70
EN-CR30-70
ساير امکانات:
ساخت : EBM
پردازنده : Exview HAD CCD
کیفیت تصویر : 650/700TVL
نوع تصوير : 960H
لنز : 3.6 میلیمتری
منو : دارد
DWDR : دارد
مادون قرمز : 30 متری
شماره صفحات