دوربین مدار بسته

۱۴۰۴
۱۴۰۴
ذخيره سازي: H.264
هارد: 1 عدد
خروجي تصوير: HDMI-VGA
۱۴۰۸
۱۴۰۸
ذخيره سازي: H.264
هارد: 1 عدد
خروجي تصوير: HDMI-VGA
۵۱۱۶
۵۱۱۶
ذخيره سازي: H.264
هارد: 2 عدد
خروجي تصوير: HDMI-VGA
شماره صفحات
    1