دوربین مدار بسته

SM-DH7216SDI
SM-DH7216SDI
ذخيره سازي: H.264
هارد: 8 عدد
SM-D7216SD
SM-D7216SD
ذخيره سازي: H.264
هارد: 1 عدد
SM-D7208SDI
SM-D7208SDI
ذخيره سازي: H.264
هارد: 1 عدد
SM-DH724SDI
SM-DH724SDI
ذخيره سازي: H.264
هارد: 1 عدد
SM-D724SDI
SM-D724SDI
ذخيره سازي: H.264
هارد: 1 عدد
شماره صفحات
    1