دوربین مدار بسته

B60P130
B60P130
پردازنده: Sony
کيفيت تصوير: 1.3 مگاپیكسل
لنز: 2.8 الی 12 ميليمتر
منو: دارد
مادون قرمز: 40 متری
BK10P100
BK10P100
پردازنده: Aptina
کيفيت تصوير: 1.3 مگاپیكسل
لنز: 3.6 ميليمتر
منو: دارد
مادون قرمز: 30 متری
HN20P100
HN20P100
پردازنده: Aptina
کيفيت تصوير: 1.3 مگاپیكسل
لنز: 3.6 ميليمتر
منو: دارد
مادون قرمز: 20 متری
ST20P100
ST20P100
پردازنده: Aptina
کيفيت تصوير: 1.3 مگاپیكسل
لنز: 3.6 ميليمتر
منو: دارد
مادون قرمز: 20 متری
No Name
No Name
کيفيت تصوير: 960P
هارد: 2 عدد
۱۱۶
۱۱۶
کيفيت تصوير: 960P
هارد: 2 عدد
۱۱۸
۱۱۸
کيفيت تصوير: 960P
هارد: 1 عدد
۱۱۴
۱۱۴
کيفيت تصوير: 960P
هارد: 1 عدد
شماره صفحات
    1