دوربین مدار بسته

B7210
B7210
ساير امکانات:
رزولوشن : 2MegaPixel Full HD
پردازنده : Progressive Scan CMOS
ذخیره سازی : MJPEG/MJPG4/H.264
کیفیت تصویر : 1920x1080
فریم : 30FPS
لنز : 3 الی 9 میلیمتری
لوکس : 0.05
WDR : بله
برد مادون قرمز : 35متر
POE : بله
کارت حافظه : MicroSD
B5210
B5210
ساير امکانات:
رزولوشن : 2MegaPixel Full HD
پردازنده : Progressive Scan CMOS
ذخیره سازی : MJPEG/MJPG4/H.264
کیفیت تصویر : 1920x1080
فریم : 30FPS
لنز : 4 میلیمتری
لوکس : 0.05
برد مادون قرمز : 35متر
POE : بله
کارت حافظه : MicroSD
B5111
B5111
ساير امکانات:
رزولوشن : 720P D&N
پردازنده : Progressive Scan CMOS
ذخیره سازی : MJPEG/MJPG4/H.264
کیفیت تصویر : 1280x800
فریم : 30FPS
لنز : 4 میلیمتری
لوکس : 0.05
برد مادون قرمز : 15متر
POE : بله
کارت حافظه : MicroSD
B5010
B5010
ساير امکانات:
رزولوشن : VGA D&N
پردازنده : Progressive Scan CMOS
ذخیره سازی : MJPEG/MJPG4
کیفیت تصویر : 640x480
فریم : 30FPS
لنز : 4.3 میلیمتری
لوکس : 0.2
برد مادون قرمز : 15متر
POE : بله
کارت حافظه : MicroSD
F731E
F731E
ساير امکانات:
پردازنده : Progressive Scan CMOS
ذخیره سازی : MJPEG/MJPG4
کیفیت تصویر : 640x480
فریم : 30FPS
لنز : 12 میلیمتری
لوکس : 0.1
برد مادون قرمز : 20-25متر
POE : بله
F531E
F531E
ساير امکانات:
رزولوشن : VGA D&N
پردازنده : Progressive Scan CMOS
ذخیره سازی : MJPEG/MJPG4
کیفیت تصویر : 640x480
فریم : 30FPS
لنز : 4 میلیمتری
لوکس : 0.1
برد مادون قرمز : 15متر
POE : بله
شماره صفحات
    1