دوربین مدار بسته

D7210
D7210
ساير امکانات:
رزولوشن : 2MegaPixel Full HD
پردازنده : Progressive Scan CMOS
ذخیره سازی : MJPEG/MJPG4/H.264
کیفیت تصویر : 1920x1080
فریم : 30FPS
لنز : 3.3 الی 12 میلیمتری
لوکس : 0.05
WDR : بله
برد مادون قرمز : 20متر
POE : بله
کارت حافظه : MicroSD
D7111
D7111
ساير امکانات:
رزولوشن : 720P D&N
پردازنده : Progressive Scan CMOS
ذخیره سازی : MJPEG/MJPG4/H.264
کیفیت تصویر : 1280x800
فریم : 30FPS
لنز : 2.7 الی 9 میلیمتری
لوکس : 0.05
WDR : بله
برد مادون قرمز : 20متر
POE : بله
کارت حافظه : MicroSD
D5210
D5210
ساير امکانات:
رزولوشن : 2MegaPixel Full HD
پردازنده : Progressive Scan CMOS
ذخیره سازی : MJPEG/MJPG4/H.264
کیفیت تصویر : 1920x1080
فریم : 30FPS
لنز : 3.3 الی 12 میلیمتری
WDR : بله
لوکس : 0.05
برد مادون قرمز : 15متر
POE : بله
کارت حافظه : MicroSD
D3200
D3200
ساير امکانات:
رزولوشن : 2MegaPixel Full HD
پردازنده : Progressive Scan CMOS
ذخیره سازی : MJPEG/MJPG4/H.264
کیفیت تصویر : 1920x1080
فریم : 30FPS
لنز : 3.6 میلیمتری
لوکس : 0.2
POE : بله
کارت حافظه : MicroSD
D5113
D5113
ساير امکانات:
رزولوشن : 720P D&N
پردازنده : Progressive Scan CMOS
ذخیره سازی : MJPEG/MJPG4/H.264
کیفیت تصویر : 1280x800
فریم : 30FPS
لنز : 2.7 الی 9 میلیمتری
لوکس : 0.05
برد مادون قرمز : 15متر
POE : بله
کارت حافظه : MicroSD
شماره صفحات
    1