دوربین مدار بسته

DS-2CD8254F-EI
DS-2CD8254F-EI
ساير امکانات:
کیفیت تصویر : 3MegaPixel
لنز : 2.7 الي 9 میلیمتری
مادون قرمز : 30 متری
خروجي تصوير: Full HD
بدنه: IP66
POE: بله
امكانات: BLC,3D-DNR
DS-2CD8254F-EIZ
DS-2CD8254F-EIZ
ساير امکانات:
کیفیت تصویر : 3MegaPixel
لنز : 2.7 الي 9 میلیمتری
مادون قرمز : 30 متری
خروجي تصوير: Full HD
بدنه: IP66
POE: بله
امكانات: BLC,3D-DNR
DS-2CD8254F-EZ
DS-2CD8254F-EZ
ساير امکانات:
کیفیت تصویر : 3MegaPixel
لنز : 2.7 الي 9 میلیمتری
مادون قرمز : 30 متری
خروجي تصوير: Full HD
بدنه: IP66
POE: بله
امكانات: BLC,3D-DNR
DS-2CD8253F-EZ
DS-2CD8253F-EZ
ساير امکانات:
کیفیت تصویر : 2MegaPixel
لنز : 2.7 الي 9 میلیمتری
مادون قرمز : 30 متری
خروجي تصوير: HD
بدنه: IP66
WDR: بله-120db
POE: بله
امكانات: BLC,3D-DNR
DS-2CD8264F-WDEZ
DS-2CD8264F-WDEZ
ساير امکانات:
کیفیت تصویر : 1.3MegaPixel
لنز : 2.7 الي 9 میلیمتری
مادون قرمز : 30 متری
خروجي تصوير: HD
بدنه: IP66
WDR: بله-120db
POE: بله
امكانات: BLC,3D-DNR
DS-2CD8264F-EZ
DS-2CD8264F-EZ
ساير امکانات:
کیفیت تصویر : 1.3MegaPixel
لنز : 2.7 الي 9 میلیمتری
مادون قرمز : 30 متری
خروجي تصوير: HD
بدنه: IP66
امكانات: BLC,3D-DNR
DS-2CD2632F-IS
DS-2CD2632F-IS
ساير امکانات:
کیفیت تصویر : 3MegaPixel
لنز : 2.8 الي 12 میلیمتری
DWDR: بله
مادون قرمز : 30 متری
صدا: دارد
آلارم: دارد
بدنه: IP66
امكانات: BLC,3D-DNR
DS-2CD2612F-IS
DS-2CD2612F-IS
ساير امکانات:
کیفیت تصویر : 1.3MegaPixel
لنز : 2.8 الي 12 میلیمتری
DWDR: بله
مادون قرمز : 30 متری
سوكت حافظه: دارد
خروجي تصوير: HD
صدا: دارد
آلارم: دارد
بدنه: IP66
امكانات: BLC,3D-DNR
DS-2CD2612F-I
DS-2CD2612F-I
ساير امکانات:
کیفیت تصویر : 1.3MegaPixel
لنز : 2.8 الي 12 میلیمتری
DWDR: بله
مادون قرمز : 30 متری
بدنه: IP66
سوكت حافظه: دارد
خروجي تصوير: HD
امكانات: BLC,3D-DNR
DS-2CD2232-I
DS-2CD2232-I
ساير امکانات:
کیفیت تصویر : 3MegaPixel
لنز : 4 میلیمتری
DWDR: بله
مادون قرمز : 50 متری
بدنه: IP66
خروجي تصوير: Full HD
امكانات: BLC,3D-DNR
DS-2CD2212-I
DS-2CD2212-I
ساير امکانات:
کیفیت تصویر : 1.3MegaPixel
لنز : 4 میلیمتری
DWDR: بله
مادون قرمز : 50 متری
بدنه: IP66
خروجي تصوير: HD
امكانات: BLC,3D-DNR
DS-2CD2010-I
DS-2CD2010-I
ساير امکانات:
کیفیت تصویر : 1.3MegaPixel
لنز : 4 میلیمتری
POE : بله
DWDR: بله
مادون قرمز : 30 متری
بدنه: IP66
خروجي تصوير: HD
امكانات: BLC,3D-DNR
شماره صفحات